Seminář pro učitele na ždánické hvězdárně

/ 10.10.2020 /

Od roku 2016, kdy město Ždánice získalo hvězdárnu do svého vlastnictví, přibližně do poloviny roku 2019, se ždánická hvězdárna především připravovala na své první návštěvníky. Od té doby zde probíhá již standardní provoz, bohužel přerušený koronavirovou pandemií. Široká veřejnost je pravidelně zvána na přednášky a pozorování, děti navštěvují astronomické pohádky a ve spolupráci s DDM Ždánice jsou na hvězdárně organizovány tři astronomické kroužky. Také pro školy je připravena široká nabídka školních pořadů, nicméně v této oblasti existuje prozatím rezerva. Abychom podpořili zájem ze strany škol, uspořádali jsme 6. října 2020 dvouhodinový seminář pro učitele základních a středních škol především z regionu Politaví a Hodonínska.

Obsahem tohoto semináře bylo předvedení hvězdárny, včetně prohlídky pozorovatelny a nabídka volného zapůjčení výstavních panelů s astronomickou a fyzikální tématikou - viz https://www.hvezdarnazdanice.cz/fotogalerie/vystavy-k-zapujceni.html. Hlavní část semináře pak tvořilo seznámení účastníků s kompletní nabídkou školních pořadů určených od mateřských škol až po gymnázia, včetně ukázky některých pořadů v planetáriu. Kompletní nabídka školních pořadů viz https://www.hvezdarnazdanice.cz/nabidka-sluzeb/skolam.html. Většina těchto pořadů je vytvořena podle Rámcových vzdělávacích programů. Představen byl nový školní pořad „VESMÍR A SVĚTLO ANEB JAK VIDÍME VESMÍR?“, který je zamýšlen jako atraktivní spojení specializovaných pořadů „GEOMETRICKÁ OPTIKA“ (vytvořeno podle Upraveného RVP pro základní vzdělávání platného od   1. 9. 2013: 5.6. Člověk a příroda/Fyzika/Elektromagnetické a světelné děje) a „VLNOVÁ OPTIKA“ (vytvořeno podle RVP pro gymnázia: 5. Vzdělávací oblasti/5.3.1 Fyzika/Elektromagnetické jevy, světlo). Všechny tyto pořady obsahují fyzikální experimenty ve stylu „škola hrou“. V rámci omezeného času semináře nebylo samozřejmě zdaleka možné věnovat se podrobně všem titulům a nestihli jsme ani představení další novinky v naší nabídce - pořadu „GRAVITACE". Vhodným doplňkem všech školních pořadů je v případě dobrého počasí bezpečné pozorování Slunce astronomickým dalekohledem. S některými školními pořady je navíc možné vyjet přímo do škol, školních družin, na tábory a podobně, kde je také možné pořad doplnit komentovaným pozorováním s přenosným astronomickým dalekohledem. Na závěr byli účastníci semináře seznámeni s některými speciálními rutinami ždánického planetária z oblasti matematiky, fyziky, chemie a biologie, díky kterým může pedagog využít toto digitální planetárium jako velmi zajímavou pomůcku a připravit si pro své žáky a studenty nový neotřelý způsob výuky.
Je veliká škoda, že z důvodu vládních protikoronavirových opatření, je ždánická hvězdárna až do odvolání uzavřena a to nejen pro veřejnost, ale i pro školní exkurze. Věříme však, že jakmile se virus COVID-19 přestane v populaci šířit a vládní opatření budou uvolněna, stane se naše hvězdárna oblíbeným cílem žáků i studentů z mnoha škol celého našeho regionu.


Počet pedagogů, kteří se zúčastnili semináře, odpovídal množství povoleného v rámci vládních protikoronavirových opatření.


Pomocí difrakce lze „zneviditelnit ruku“ a navíc nechat skrz ni procházet laserové paprsky.


Řez vzduchem. Ukázka ze školního pořadu „VESMÍR A SVĚTLO ANEB JAK VIDÍME VESMÍR?“.


« zpět