DDM Ždánice

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Ždánice. V prostorách hvězdárny se nachází klubovna DDM, která se využívá pro kroužky v rámci činnosti DDM i pro další aktivity.

Podrobné informace o dalších akcích a kroužcích, které organizuje DDM Ždánice, můžete najít na internetových stránkách DDM Ždánice: https://www.ddmzdanice.cz/.

---

Střípky ze ždánické hvězdárny: https://www.hvezdarnazdanice.cz/novinky-a-clanky/stripky-ze-zdanicke-hvezdarny.html .

     Další informace viz https://www.ddmzdanice.cz/aktualne/ .