DDM Ždánice

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Ždánice. V prostorách hvězdárny se nachází klubovna DDM, která se využívá pro kroužky v rámci činnosti DDM i pro další aktivity.

Podrobné informace můžete najít na internetových stránkách DDM Ždánice: https://www.ddmzdanice.cz/.

Aktuální akce které pořádá DDM Ždánice:

V souladu s nařízením KHS JMK bude DDM Ždánice

od 5. 10. 2020

do odvolání uzavřen.

 Pro další informace sledujte www.ddmzdanice.cz - aktuálně

Nabídka kroužků při DDM Ždánice na školní rok 2020/2021

Ždánice

Keramický kroužek

Naučíme se pracovat s keramickou hlínou a podle předlohy i vlastních návrhů si vyrobíme malá umělecká dílka. (Středa, 16:30-17:15, 800.-Kč za rok)

Kroužek keramiky pro děti s rodiči

Tvoření z keramické hlíny určené pro děti i jejich dospělý doprovod. (Středa, 1.600.-Kč za rok)

In-line bruslení

Kroužek je určen pro začínající i pokročilé bruslaře. V případě nevhodného počasí a přes zimu bruslíme v tělocvičně. Brusle jsou bezplatně k zapůjčení. (Úterý, vždy v lichý týden14:15-16:00, 600.- za rok)

Nordic Walking

(česky Severská chůze), je sportovní chůze se speciálními holemi pro lepšení kondice. Hole jsou bezplatně k zapůjčení. (Úterý, vždy v sudý týden 14:15-16:00, 600.- za rok)

Basketbal

základy basketbalu jsou určeny pro děti od 1.-9.třídy. (Čtvrtek, 15:00-16:00, 600.-Kč za rok)

Hvězdářský kroužek

pro všechny snílky i vědce, kteří se rádi dívají na oblohu a chtějí vědět, co všechno se tam skrývá. (Středa, 600.-Kč za rok)

Hvězdářský kroužek (Klvaňovo gymnázium Kyjov)

pro všechny snílky i vědce, kteří se rádi dívají na oblohu a chtějí vědět, co všechno se tam skrývá. (Den a čas konání kroužku bude upřesněn podle možností přihlášených, 600.-Kč za rok)

Zálesák

Kroužek pro holky i kluky. Naučíme se přežít v přírodě, střílet ze vzduchovky a z luku, na výletech do přírody se zabavíme aktivitou bushcraft. (Pondělí 17:00-19:00, 200.- Kč za rok)

Mažoretky  

jsou klasika :) Pro dívky, co rády tančí a nestydí se. (Pátek od 15:00 v kulturním domě Od 3let-9.tř., 200,-/rok)

Ždáničánek

Pod vedením paní Jany Duroňové, Jany Křivánkové a Heleny Švábíkové se děti naučí folklórní tance a zvyky. Předškolák-9.tř., ( Středa, od 14:45 v kulturním domě 200.-Kč za rok)

T.O Kamarádi 
Tábornický oddíl Kamarádi se zaměřuje na táboření, turistiku a všechny krásné zážitky spojené s životem v přírodě. (Pátek 16:00-18:00, klubovna pod Infocentrem 1-9.tř., 200,-/rok)

Herna a Tvořivý vrtílek

klub otevřený všem maminkám a dětem. Příležitost si pohrát, seznámit děti s kolektivem a podělit se o zkušenosti a nápady spojené s výchovou a péčí o naše nejmenší. (Úterý 8:30-10:30, Od 0 do čtyř let, 800.- Kč za rok)


Vzhledem k opatřením k zamezení šíření covid-19 a jako kompenzaci za nerealizované schůzky ve školním roce 2019/2020 jsme zvolili slevu ve výši 100,-Kč u všech, kteří za školní rok 2019/2020 zaplatili za náš kroužek více než 500,-Kč, na kroužkovné v jakémkoli našem kroužku pro příští školní rok 2020/2021.


Kroužky budou probíhat v měsících říjen až květen školního roku 2020/2021
Přihlášky a přehled aktuálních kroužků vhodných pro vaše dítě najdete na stránkách DDM Ždánice na www.ddmzdanice.cz