DDM Ždánice

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Ždánice. V prostorách hvězdárny se nachází klubovna DDM, která se využívá pro kroužky v rámci činnosti DDM i pro další aktivity.

Podrobné informace můžete najít na internetových stránkách DDM Ždánice: https://www.ddmzdanice.cz/.

Aktuální akce které pořádá DDM Ždánice:

Klikněte zde: https://www.ddmzdanice.cz/aktualne/ .

Klikněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=ErCG_Gxfxl8&feature=emb_logo .

Klikněte zde: https://www.hvezdarnazdanice.cz/novinky-a-clanky/stripky-ze-zdanicke-hvezdarny.html .

     Další informace viz https://www.ddmzdanice.cz/aktualne/ .