DDM Ždánice

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže Ždánice. V prostorách hvězdárny se nachází klubovna DDM, která se využívá pro kroužky v rámci činnosti DDM i pro další aktivity.

Podrobné informace můžete najít na internetových stránkách DDM Ždánice: https://www.ddmzdanice.cz/.

Aktuální akce které pořádá DDM Ždánice:

Vážení rodiče, 

od pondělka 25.5.2020 se vracíme k pravidelné kroužkové činnosti. S ohledem na hygienická opatření a v zájmu maximální bezpečnosti vašich dětí při mimoškolním vzdělávání Vás žádáme o pozornost a spolupráci.

V sekci kroužky jsou pro vás připraveny důležité dokumenty, které je nutno před nástupem dítěte do kroužku podrobně nastudovat. Dokument čestné prohlášení je následně potřeba si stáhnout, vytisknout a při první návštěvě kroužku podepsaný odevzdat. Pokud tento dítě nebude mít, pak není možno jej do kroužku vzít a schůzky se nemůže zúčastnit. Pokud máte problém s vytištěním čestného prohlášení, můžete si jej vyzvednout od čtvrtka 21.5.2020 odpoledne u vchodu do DDM Ždánice. Pokud i tohle nebude z vaší strany možné, pak je nutno dítě na první schůzku doprovodit, prohlášení si vyzvednout u vedoucího a následně vyplnit.

Upozorňujeme rodiče dětí ze školy v Čejči, že po dohodě s ředitelstvím školy budou upraveny i časy kroužků. Informace o časech konání děti obdrží ve škole v příštím týdnu. Toto opatření je nutno učinit z důvodu úklidu učeben a prostor, ve kterých kroužky probíhají.

Hvězdářské kroužky se budou až do 21.6.2020 realizovat v budově DDM Ždánice, Sokolská 525. Časy konání těchto kroužků zůstávají stejné. Hvězdářský kroužek, který se běžně koná v budově Klvaňova gymnázia v Kyjově, je z hygienických důvodů také přesunut na DDM Ždánice.

Kroužky, které jsou určeny pro malé děti a je zde nutný doprovod rodiče, zatím nemají upřesněná pravidla činnosti, proto rodiče budeme kontaktovat osobně telefonicky a podrobná opatření jim před první schůzkou kroužku sdělíme.

Dětem rodičů, kteří nám poslali email, že jejich děti již kroužek navštěvovat v letošním školním roce nebudou, děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v kroužcích ve školním roce 2020/2021.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že to společně zvládneme.