Příběh hvězdárny

Stavba začala v říjnu 1958. V roce 1965 byla Lidová hvězdárna se dvěma kopulemi slavnostně otevřena, planetárium bylo otevřeno 1. května 1988. Nikdy zde však nebyla projekční technika, planetárium sloužilo jen jako přednáškový sál. Od 60. až do 90. let hvězdárna uspořádala spoustu akcí a patřila k institucím s celostátním významem.

Stavba hvězdárny

Hvězdárna 60. léta

Hvězdárna 90. léta

Novodobá historie hvězdárny

  • Do roku 2003 patřila pod ROH firmy Nářadí nyní NAREX Ždánice.
  • Od roku 2003 do 2012 byla hvězdárna majetkem společnosti Lipta Vsetín. Byla zde prováděna běžná údržba hvězdárny i okolí, byla k dispozici hvězdářům z Brna, nedošlo k odprodeji žádného zařízení hvězdárny. Záměrem vlastníka bylo nemovitost rekonstruovat a provozovat, avšak pro finanční náročnost objektu bylo nakonec rozhodnuto hvězdárnu opět nabídnout k prodeji.
  • V roce 2012 koupil hvězdárnu na kompletní úvěr nový majitel, pan Králík (firma BADANA). Odmontovali a prodali veškeré hvězdárenské zařízení, vybavení posluchárny, hvězdárna byla v dezolátním stavu, roky zastaveny dodávky plynu, elektřiny a vody, okolí zarostlé náletovými křovinami, vnitřní prostory totálně zanedbané.
  • V roce 2016 po dlouhém právním jednání s věřiteli zadlužené firmy BADANA, město Ždánice koupilo od věřitelů HVS, s.r.o., Praha hvězdárnu i s pozemky za 4,4 mil. Kč. Zbytek roku 2016 byla prováděna asanace vnitřních prostor a okolí hvězdárny.
  • V roce 2017 oprava kopulí, nové ústřední vytápění.
  • V roce 2018 byla zcela přestavěna přízemní část hvězdárny, podle návrhu architektonické kanceláře Tihelka – Starycha. Proběhly práce na obnově planetária, speciální nátěry kopule planetária, rekuperační vzduchotechnika, nové elektro instalace, pořízení 46 speciálních křesel do sálu planetária, osvětlení, ozvučení, instalace digitálního planetária vybaveného programem Digistar verze 6. Návrh řešení i kompletní realizaci planetária zajistila ostravská firma Future Technology Systems zastoupená Mgr. Martinem Viláškem a Bc. Miroslavem Otiskem, MSc., MBA. Kolaudace planetária a přilehlých prostor proběhla v listopadu 2018.
  • V roce 2019 bylo doplněno standartního vybavení – šatna, recepce. Slavnostní otevření proběhlo 21. března 2019, znovu po desítkách let, pravidelné pořady pro veřejnost od začátku května. Byly zprovozněny nové internetové stránky hvězdárny, facebook Hvězdárna se stala kolektivním členem České astronomické společnosti a příznivci hvězdárny založili Spolek Hvězdárna Oldřicha Kotíka.
  • Rok 2020 znamenal již standardní provoz, přerušený pouze po dobu dvou měsíců v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Speciální software DIGISTAR 6 Lite digitálního planetária umožňuje simulovat různorodé přírodní jevy a projekci unikátních sférických filmů z astronomie a jiných přírodních věd, ale také tvorbu vlastních astronomických pořadů, pořádání vzdělávacích i kulturních akcí a v neposlední řadě propojení s dalšími podobnými systémy po celém světě. Sál planetária o průměru 8 m nabízí pohodlné sledování pořadů pro 46 návštěvníků.

Planetárium - souhvězdí

Planetárium - Saturn

Planetárium - sál