Školám

Pořady v planetáriu jsou uzpůsobeny věku dětí, žáků a studentů. Téma pořadu je možné předem domluvit s lektorem a přizpůsobit probírané látce. Vzhledem k tomu, že se jedná o živě moderované pořady, je možné vytvořit tak říkajíc „pořad na míru“. Předškoláci a žáci nižších ročníků ZŠ se seznámí se základními pojmy jako Slunce, planety, Měsíc, hvězdy, souhvězdí a podobně. Pořad může být doplněn pohádkou s astronomickou tématikou. Žáci vyšších ročníků ZŠ se naučí základní orientaci na obloze a podrobně projdou tělesa naší Sluneční soustavy, včetně planetek, trpasličích planet a komet. Živě moderovaný pořad je doplněn fulldomovou projekcí, například „Putování Sluneční soustavou“. Studentům SŠ a gymnázií nabízíme pořady týkající se dalekohledů a optiky, světla a astrofyziky, ale také speciální témata, jako např. „Základy satelitní navigace“.

Většina nabízených školních pořadů se skládá z úvodní části, kterou tvoří krátká přednáška lektora, obsahující ukázky s fulldomovou projekcí, následovaná projekcí naučného filmu. Doporučujeme následně návštěvu planetária rozšířit také o bezpečné pozorování Slunce speciálním slunečním dalekohledem.

Pořady pro školy

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Červená karkulka a babiččin dalekohled
 • Honzík a Verunka
 • Saturnův prstýnek
 • O Měsíčku
 • O nemocném Sluníčku
 • O slavném lovci Orionovi

ZÁKLADNÍ ŠKOLY       

1. a 2. tř.

 • Červená karkulka a babiččin dalekohled
 • Honzík a Verunka
 • Saturnův prstýnek
 • Čokoládová planeta
 • O vodičce
 • O králi Marťasovi
 • O Měsíčku
 • O nemocném Sluníčku
 • O slavném lovci Orionovi

3. a 4. tř.

 • Honzík a Verunka
 • Čokoládová planeta
 • Putování Sluneční soustavou

5. a 6. tř.

 • Sluneční soustava 3D - novinka (3D sál)
 • Dvě malá sklíčka
 • Úžasné planety

7. a 8. tř.

 • Sluneční soustava 3D - novinka (3D sál)
 • Dvě malá sklíčka
 • Vidím, vidíš, vidíme
 • Ze Země do vesmíru
 • Gravitace
 • Geometrická optika
 • Vesmír a světlo aneb jak vidíme vesmír?

9. tř.

 • Sluneční soustava 3D - novinka (3D sál)
 • Vidím, vidíš, vidíme
 • Ze Země do vesmíru
 • Cesty energií
 • Neuvěřitelné Slunce
 • Gravitace
 • Geometrická optika
 • Rosetta - komety a přistání na kometě
 • Vesmír a světlo aneb jak vidíme vesmír?
 • Pátrání po mimozemském životě

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

 • Vidím, vidíš, vidíme
 • Ze Země do vesmíru
 • Neuvěřitelný vesmír
 • Neuvěřitelné Slunce
 • Cesty energií
 • Gravitace
 • Vlnová optika
 • Vesmír a světlo aneb jak vidíme vesmír?
 • Rosetta - komety a přistání na kometě
 • Pátrání po mimozemském životě
 • Záhada temné hmoty
 • Evropa pod Jižním křížem
 • Cesta za miliardou hvězd
 • Základy satelitní navigace

Úvodní živě moderované vstupy v planetáriu

Součástí každého školního pořad je živý vstup moderátora. Téma, délku i hloubku výkladu lze předem dohodnout. Živě moderované pořady v planetáriu mohou být koncipované například následovně:

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ukázka hvězdné oblohy, povídání o hvězdách, planetách, Slunci a Měsíci, seznámení s Velkým a Malým vozem, hvězda Polárka, vše doplněné astronomickým pohádkovým příběhem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. a 2. tř.            

Ukázka hvězdné oblohy, pohyb hvězd, Slunce, Měsíce a Země. Velký a Malý vůz, Polárka, výrazná souhvězdí a planety dle viditelnosti na obloze.

3. a 4. tř.

Ukázka hvězdné oblohy, souhvězdí a jasných hvězd, vyhledání Polárky. Země - světové strany, střídání dne a noci a ročních období.

5. a 6. tř.

Ukázka hvězdné oblohy, planety, Slunce, Měsíc a ostatní tělesa ve Sluneční soustavě, aktuální souhvězdí, pohled na Mléčnou dráhu, let Galaxií, různé vzdálenosti hvězd, poloha Slunce v Galaxii.

7. a 8. tř.

Ukázka hvězdné oblohy, Slunce jako koule z plazmatu, fáze Měsíce, planety, jasné hvězdy, barvy hvězd a souvislost s jejich povrchovou teplotou, vzdálenosti hvězd, rychlost světla.

9. tř.

Země a vesmír, Slunce a jeho poloha v Galaxii, souhvězdí, blízké hvězdy, let vesmírem, místní skupina Galaxií, kupy galaxií, struktura vesmíru.

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Sluneční soustava, hvězdná obloha, astrofyzika, světlo a optika, základy satelitní navigace a další...

Anotace některých filmů a pořadů v planetáriu

SLUNEČNÍ SOUSTAVA 3D - novinka (3D sál)

V tomto pořadu se vydáme planetoletem napříč Sluneční soustavou. Navštívíme Slunce, všechny planety, planetky, dále trpasličí planety Ceres a Pluto i jádra komet na samé periferii Sluneční soustavy, abychom se v doprovodu jedné z nich vrátili zase zpět do hřejivé náruče Slunce na naši planetu Zemi. Pořad je interaktivní, lze jej zastavovat a přizpůsobit potřebám žáků. Pořad se koná v 3D sále s kapacitou 35 míst.

ČERVENÁ KARKULKA A BABIČČIN DALEKOHLED

Klasická pohádka v astronomické úpravě: Karkulka nese babičce díly k opravě dalekohledu a na své cestě lesem prožívá mnoho dobrodružství. Poznává souhvězdí, cestuje strojem času a prozkoumává i planety.

HONZÍK A VERUNKA

Pohádkový astronomický příběh o tom, že ve vzdálené mlhovině se narodí malá hvězdička, která pozve malé hvězdáře, Honzíka a Verunku, na cestu po Sluneční soustavě i do vzdáleného světa hvězd.

SATURNŮV PRSTÝNEK

Astronomický pohádkový příběh, kde je Saturn je nejen krásný, ale také moc šikovný. Když jeho kamarádka havaruje na Mléčné dráze, přispěchá na pomoc a je veliké štěstí, že má sebou i svůj prstýnek. Na obloze se přesvědčíme, že Saturn je skutečně ozdoben překrásným prstencem.

ČOKOLÁDOVÁ PLANETA

Na vzdálené planetě v cizí galaxii se díky pokusům zlého pozemského vědce objeví kousek čokolády. Dva malí mimozemšťánci ji ochutnají a rozhodnou se zjistit, odkud čokoláda pochází. Vydávají se na průzkum.

PUTOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVOU

Prohlédněme si tělesa Sluneční soustavy! Při cestě se zastavíme u planet, planetek i u komety. Podíváme se na jejich povrch, proletíme se bouřlivými atmosférami a poznáme i jejich nejzajímavější místa.

DVĚ MALÁ SKLÍČKA

Vydejte se po stopách astronomických objevů! Poznáte, jak funguje dalekohled, co všechno s ním lze pozorovat a seznámíte se i s novými technologiemi, které astronomové využívají při zkoumání vesmíru.

VIDÍM, VIDÍŠ, VIDÍME

Zrakem vnímáme až 80 procent informací o okolním světě, ale málokdy si uvědomujeme, proč vidíme. Sledujme cestu světla od jeho vzniku ve hvězdách, přes vesmír a zemskou atmosférou až do lidského oka.

ZE ZEMĚ DO VESMÍRU

Oblohu nad našimi hlavami pozorujeme už dlouhá staletí. První astronomové vytvořili obrazce souhvězdí, ve kterých ti současní pozorují úžasné objekty a zkoumají jejich vlastnosti a chování. Po malých krůčcích tak odhalujeme tajemství ukrytá v blízkém i vzdáleném vesmíru.

PÁTRÁNÍ PO MIMOZEMSKÉM ŽIVOTĚ

Už více než 50 let se neúspěšně snažíme objevit signály jiných civilizací. Od 90. let 20. století víme, že planety existují i mimo naši Sluneční soustavu. Ale jak budou vypadat mimozemské formy života? A může vůbec život existovat jinde ve vesmíru?

VESMÍR A SVĚTLO ANEB JAK VIDÍME VESMÍR?

Vesmír vypadá ve skutečnosti docela jinak, než jej očima a mozkem vnímáme. Za to, že se nám vesmír jeví jako veliký optický klam, může nedokonalost našich smyslů. Podívejme se na některé aspekty vnímání světa kolem nás. Zopakujeme si základní principy geometrické a vlnové optiky a ukážeme si, jak naše vnímání světa ovlivňují. Atraktivitu pořadu zvyšuje množství experimentů z optiky, například mizení ruky difrakcí.

GRAVITACE

Základní vlastnosti gravitace, Newtonův gravitační zákon, vážení planety Země, proč Měsíc nespadne na Zemi, tíha, tíhové a gravitační zrychlení, vznik beztížného stavu, gravitace ve vesmíru a rekordní seskok padákem.

ZÁKLADY SATELITNÍ NAVIGACE

Základem mnoha aplikací je určování polohy pomocí navigačních satelitů. Principy satelitní navigace, historie a budoucí perspektivy rozvoje, to vše doplněno praktickou ukázkou autonomního i diferenciálního GNSS měření.

Navazující aktivity – pozorování Slunce

Za příznivého počasí je vhodné školní exkurzi doplnit také pozorováním Slunce. Děti, žáci a studenti mohou využít dva různé dalekohledy: první zobrazuje pomocí neutrálního filtru zářivou fotosféru se slunečními skvrnami, druhý chromosféru, ve které jsou patrné protuberance, filamenty a další zajímavé útvary.