Školám

Pořady v planetáriu jsou uzpůsobeny věku dětí, žáků a studentů. Téma pořadu je možné předem domluvit s lektorem a přizpůsobit probírané látce. Vzhledem k tomu, že se jedná o živě moderované pořady, je možné vytvořit tak říkajíc „pořad na míru“. Předškoláci a žáci nižších ročníků ZŠ se seznámí se základními pojmy jako Slunce, planety, Měsíc, hvězdy, souhvězdí a podobně. Pořad může být doplněn pohádkou s astronomickou tématikou. Žáci vyšších ročníků ZŠ se naučí základní orientaci na obloze a podrobně projdou tělesa naší Sluneční soustavy, včetně planetek, trpasličích planet a komet. Živě moderovaný pořad je doplněn fulldomovou projekcí, například „Putování Sluneční soustavou“. Studentům SŠ a gymnázií nabízíme pořady týkající se dalekohledů a optiky, světla a astrofyziky, ale také speciální témata, jako např. „Základy satelitní navigace“.

Většina nabízených školních pořadů se skládá z úvodní části, kterou tvoří krátká přednáška lektora, obsahující ukázky s fulldomovou projekcí, následovaná projekcí naučného filmu. Doporučujeme následně návštěvu planetária rozšířit také o bezpečné pozorování Slunce speciálním slunečním dalekohledem.

Pořady pro školy

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Červená karkulka a babiččin dalekohled
 • Honzík a Verunka
 • Saturnův prstýnek

ZÁKLADNÍ ŠKOLY       

1. a 2. tř.

 • Červená karkulka a babiččin dalekohled
 • Honzík a Verunka
 • Saturnův prstýnek
 • Čokoládová planeta

3. a 4. tř.

 • Honzík a Verunka
 • Čokoládová planeta
 • Putování Sluneční soustavou

5. a 6. tř.

 • Putování Sluneční soustavou
 • Dvě malá sklíčka

7. a 8. tř.

 • Dvě malá sklíčka
 • Vidím, vidíš, vidíme
 • Ze Země do vesmíru

9. tř.

 • Vidím, vidíš, vidíme
 • Ze Země do vesmíru
 • Cesty energií
 • Rosetta
 • Pátrání po mimozemském životě

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

 • Vidím, vidíš, vidíme
 • Ze Země do vesmíru
 • Cesty energií
 • Rosetta
 • Pátrání po mimozemském životě
 • Záhada temné hmoty
 • Evropa pod Jižním křížem
 • Základy satelitní navigace

Úvodní živě moderované vstupy v planetáriu

Součástí každého školního pořad je živý vstup moderátora. Téma, délku i hloubku výkladu lze předem dohodnout. Živě moderované pořady v planetáriu mohou být koncipované například následovně:

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ukázka hvězdné oblohy, povídání o hvězdách, planetách, Slunci a Měsíci, seznámení s Velkým a Malým vozem, hvězda Polárka, vše doplněné astronomickým pohádkovým příběhem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. a 2. tř.            

Ukázka hvězdné oblohy, pohyb hvězd, Slunce, Měsíce a Země. Velký a Malý vůz, Polárka, výrazná souhvězdí a planety dle viditelnosti na obloze.

3. a 4. tř.

Ukázka hvězdné oblohy, souhvězdí a jasných hvězd, vyhledání Polárky. Země - světové strany, střídání dne a noci a ročních období.

5. a 6. tř.

Ukázka hvězdné oblohy, planety, Slunce, Měsíc a ostatní tělesa ve Sluneční soustavě, aktuální souhvězdí, pohled na Mléčnou dráhu, let Galaxií, různé vzdálenosti hvězd, poloha Slunce v Galaxii.

7. a 8. tř.

Ukázka hvězdné oblohy, Slunce jako koule z plazmatu, fáze Měsíce, planety, jasné hvězdy, barvy hvězd a souvislost s jejich povrchovou teplotou, vzdálenosti hvězd, rychlost světla.

9. tř.

Země a vesmír, Slunce a jeho poloha v Galaxii, souhvězdí, blízké hvězdy, let vesmírem, místní skupina Galaxií, kupy galaxií, struktura vesmíru.

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Sluneční soustava, hvězdná obloha, astrofyzika, světlo a optika, základy satelitní navigace a další...

Anotace některých filmů a pořadů v planetáriu

ČERVENÁ KARKULKA A BABIČČIN DALEKOHLED

Klasická pohádka v astronomické úpravě: Karkulka nese babičce díly k opravě dalekohledu a na své cestě lesem prožívá mnoho dobrodružství. Poznává souhvězdí, cestuje strojem času a prozkoumává i planety.

HONZÍK A VERUNKA

Pohádkový astronomický příběh o tom, že ve vzdálené mlhovině se narodí malá hvězdička, která pozve malé hvězdáře, Honzíka a Verunku, na cestu po Sluneční soustavě i do vzdáleného světa hvězd.

SATURNŮV PRSTÝNEK

Astronomický pohádkový příběh, kde je Saturn je nejen krásný, ale také moc šikovný. Když jeho kamarádka havaruje na Mléčné dráze, přispěchá na pomoc a je veliké štěstí, že má sebou i svůj prstýnek. Na obloze se přesvědčíme, že Saturn je skutečně ozdoben překrásným prstencem.

ČOKOLÁDOVÁ PLANETA

Na vzdálené planetě v cizí galaxii se díky pokusům zlého pozemského vědce objeví kousek čokolády. Dva malí mimozemšťánci ji ochutnají a rozhodnou se zjistit, odkud čokoláda pochází. Vydávají se na průzkum.

PUTOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVOU

Prohlédněme si tělesa Sluneční soustavy! Při cestě se zastavíme u planet, planetek i u komety. Podíváme se na jejich povrch, proletíme se bouřlivými atmosférami a poznáme i jejich nejzajímavější místa.

DVĚ MALÁ SKLÍČKA

Vydejte se po stopách astronomických objevů! Poznáte, jak funguje dalekohled, co všechno s ním lze pozorovat a seznámíte se i s novými technologiemi, které astronomové využívají při zkoumání vesmíru.

VIDÍM, VIDÍŠ, VIDÍME

Zrakem vnímáme až 80 procent informací o okolním světě, ale málokdy si uvědomujeme, proč vidíme. Sledujme cestu světla od jeho vzniku ve hvězdách, přes vesmír a zemskou atmosférou až do lidského oka.

ZE ZEMĚ DO VESMÍRU

Oblohu nad našimi hlavami pozorujeme už dlouhá staletí. První astronomové vytvořili obrazce souhvězdí, ve kterých ti současní pozorují úžasné objekty a zkoumají jejich vlastnosti a chování. Po malých krůčcích tak odhalujeme tajemství ukrytá v blízkém i vzdáleném vesmíru.

PÁTRÁNÍ PO MIMOZEMSKÉM ŽIVOTĚ

Už více než 50 let se neúspěšně snažíme objevit signály jiných civilizací. Od 90. let 20. století víme, že planety existují i mimo naši Sluneční soustavu. Ale jak budou vypadat mimozemské formy života? A může vůbec život existovat jinde ve vesmíru?

ZÁKLADY SATELITNÍ NAVIGACE

Základem mnoha aplikací je určování polohy pomocí navigačních satelitů. Principy satelitní navigace, historie a budoucí perspektivy rozvoje, to vše doplněno praktickou ukázkou autonomního i diferenciálního GNSS měření.

Navazující aktivity – pozorování Slunce

Za příznivého počasí je vhodné školní exkurzi doplnit také pozorováním Slunce. Děti, žáci a studenti mohou využít dva různé dalekohledy: první zobrazuje pomocí neutrálního filtru zářivou fotosféru se slunečními skvrnami, druhý chromosféru, ve které jsou patrné protuberance, filamenty a další zajímavé útvary.