Veřejnost

Hvězdárna a planetárium ve Ždánicích je zaměřena především na popularizační činnost v oblasti astronomie a kosmonautiky, ale i jiných přírodních věd. Nabídka programů zahrnuje nejen živě moderované pořady v planetáriu a přednášky externích odborníků, ale též veřejná pozorování Slunce a večerní pozorování astronomickými dalekohledy. Na hvězdárně jsou počínaje říjnem 2019 pořádány rovněž astronomické kroužky.

Pořady v pro veřejnost

Pravidelné pořady pro veřejnost v planetáriu probíhají zpravidla v pátek, nebo i v jiných dnech dne aktuální programové nabídky. Nabízíme astronomické pořady pro děti, které jsou doplněné pohádkou i pořady pro dospělé. Jedenkrát měsíčně pořádáme přednášky externích odborníků z astronomie, fyziky, kosmonautiky, techniky a dalších příbuzných oborů.

Pořady pro zájmové skupiny

Pro seniory, dětské tábory, různé spolky a společnosti nabízíme sjednání speciálních pořadů, ať už na naší hvězdárně, nebo přímo u vás. Stačí zatelefonovat a domluvit si oboustranně vyhovující termín. K dispozici máme transportovatelný astronomický dalekohled.

Astronomická pozorování na ždánické hvězdárně

Pozorování Slunce

Za příznivého počasí je vhodné školní exkurzi doplnit také pozorováním Slunce. Návštěvníci mohou využít dva různé dalekohledy: první zobrazuje pomocí neutrálního filtru zářivou fotosféru se slunečními skvrnami, druhý chromosféru, ve které jsou patrné protuberance, filamenty a další zajímavé útvary.

Večerní pozorování

Jako jedna z mála hvězdáren v naší republice se ždánická hvězdárna může pochlubit tmavou noční oblohou, jen málo zasaženou světelným smogem. Přijďte se pokochat klenoty nočního nebe, doplněné odborným výkladem. Pozorovat budete dalekohledem o průměru 40 cm, který vám přinese opravdu krásné pohledy do vesmíru. Pravidelná astronomická pozorování probíhají v pátek, začátky pořadů se liší podle ročních období.