Internetová verze astronomického „Vádeméca“ a pracovní listy „Astronomického praktika“

/ 20.01.2021 /

Slovo „Vádemécum“ vzniklo spojením dvou latinských slov „vade“ a „mecum“, což znamená – pojď se mnou“. V roce 2004 vydalo Sdružení hvězdáren a planetárií publikaci s názvem „Vádemécum demonstrátora hvězdárny“. Nicméně této metodické pomůcce, která je dodnes velmi cennou pro všechny, kteří chtějí seznamovat ostatní s krásami a taji vesmíru, předcházela ještě jedna, mnohem rozsáhlejší internetová verze. Toto astronomické „Vádemécum“ je jedinečný průvodce astronomií, z pera vynikajících učitelů a popularizátorů astronomie - především doc. RNDr. Zdeňka Pokorného, CSc. a dále prof. RNDr. Zdeňka Mikuláška, CSc. a RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Všem zájemcům o astronomii a milovníkům vesmíru dává nejen dobrý přehled o astronomii jako takové, ale nabízí také spoustu zajímavostí, příběhů, příkladů a otázek k zamyšlení, vedoucích k hlubšímu pochopení principů ve vesmíru. Věříme, že toto výjimečné dílo „Vádemécum“, do kterého bylo vloženo ohromné množství umu a práce, bude užitečné nejen našim ždánickým kroužkařům, ale úplně všem zájemcům o astronomii. 

Stáhněte si „Vádemécum“ zdarma (PDF, 47 MB)

Zdeněk Pokorný navíc po dlouhá léta vedl na brněnské hvězdárně „Klub mladých astronomů“, tzv. KMA, který se stal doslova legendární a poskytl dobré základy astronomie mnoha demonstrátorům i budoucím profesionálním astronomům. Díky laskavému svolení paní MUDr. Jitky Pokorné, přikládáme navíc ke stažení rovněž pracovní listy „Astronomického praktika“, které sestavil Zdeněk Pokorný pro své KMA a které mohou být určitě hodně zajímavé a inspirativní zejména pro pokročilejší členy našich astronomických kroužků. Za zapůjčení originálů pracovních listů děkujeme Miroslavu Kaňovi.

Stáhněte si pracovní listy „Astronomického praktika“ zdarma (21 PDF souborů v 1 ZIPu, 22 MB)

Na hvězdárně ve Ždánicích jsme se mohli se Zdeňkem Pokorným setkat jednak v rámci jeho přednášek pro veřejnost, ale zejména byl společně se Zdeňkem Mikuláškem pravidelným organizátorem Praktik pro pozorovatele proměnných hvězd a Letních škol astronomie. Tento snímek z fotoarchivu Roberta Polloczka zachychje Zdeňka Pokorného v roce 1984 během Letní školy astronomie na téma "Kosmická dynamika", kde vysvětluje princip měření rotace Merkuru podle radarových pozorování (viz pracovní list).

Zdeněk Pokorný u patnácticentimetrového refraktoru na hvězdárně v Brně. Zdeněk Pokorný byl jednak ředitelem brněnské hvězdárny, ale především znamenitým učitelem astronomie, který mnoha mladým zájemcům o astronomii ukázal jak hvězdáři zkoumají vesmír a jak krásná a zajímavá je tato královna věd.


« zpět