Březen 2023

Přednášku Zdeňka Bardona doplní vernisáž jeho výstavy "VESMÍR BLÍŽE LIDEM".

GDPR poznámka: V rámci těchto akcí pořádané městem Ždánice budou pořizovány obrazové, zvukové a video záznamy za účelem prezentace organizátora akce dle ustanovení § 35 zákona o obcích.