Studie revitalizace hvězdárny

/ 26.02.2024 /

Když 21. března 2019 byla pro veřejnost slavnostně znovu zpřístupněna budova hvězdárny ve Ždánicích a zprovozněno nové digitální planetárium, bylo jasné, že jsme teprve na počátku cesty. Během následujících let byla zprovozněna ve východní kopuli pozorovatelna s novým dalekohledem, v západní kopuli začal pracovat robotický dalekohled MUNI Brno, vznikl nový univerzální sál s 3D projekcí a hvězdárna začala doslova žít. Pořádají se zde pořady a přednášky pro veřejnost všech věkových kategorií, probíhá zde kroužková i odborná činnost a hvězdárna se stala i pravidelným cílem školních výprav. Nicméně východní polovina budovy zůstává stále ve zcela nevyhovujícím stavu a čeká na svůj čas. Aby se mohla činnost hvězdárny dále rozvíjet, je potřeba zde vybudovat potřebné zázemí. Úkolu zpracovat vize vedení města Ždánic se ujala brněnská architektonická kancelář Starycha a 22. února 2024 předvedla ždánické veřejnosti studii budoucího rozvoje hvězdárny. Tato studie vznikala postupně na základě dlouhodobých konzultací s vedením města i se ždánickými hvězdáři.

 

Úvodního slova se ujala starostka města Ždánic Ing. Kateřina Klapková, Ph.D., MBA.

 

Podrobný výklad včetně odpovědí na všetečné otázky poskytl Ing. arch. Mikuláš Starycha.

 

Po úvodní přednášce a diskuzi měli všichni návštěvníci možnost projít si všechny prostory hvězdárny, které jsou za běžných podmínek veřejnosti nepřístupné, od vinárny přes bývalou saunu, garáž a bývalou ubytovnu.

 

Situace širších vztahů. Nejvýchodnější část budovy je staticky porušena a je určena k demolici. Místo ní vzniknou nová parkovací místa a počítá se též s prostorem pro otáčení autobusů.

 

Architektonická studie – pohled z ulice Lovecká. Část vyznačená slabšími čarami vpravo je určena k demolici.

Architektonická studie – pohled z ulice Za Hvězdárnou. Část vyznačená slabšími čarami vlevo je určena k demolici.

 

Vizualizace hvězdárny od jihovýchodu. Revitalizovaná část tvoří harmonický celek se západní částí hvězdárny. Celá budova bude zateplená a nová okna jsou ve stejném stylu jako na stávající budově. Je odstraněn drátěný plot obklopující hvězdárnu a zmizela všechna zábradlí ze střechy. Místo nich je kolem pochůzné části střechy zvýšená atika.

 

Vizualizace revitalizované části z jihu. Ve spodním podlaží se počítá s obnovením vinárny. Nový vchod do vinárny je předsazen tak, aby vznikl prostor pro šatnu a současně aby byl zajištěn přístup na toalety přímo z interiéru budovy. Prostor před vchodem je rovněž dostatečný pro zapakování dodávky. Nad ní bude vybudovaná „fyzikální herna“ na kterou budou navazovat prostory určené pro techniky města Ždánic. Zábradlí zůstává pouze u terasy, která bude součástí fyzikální herny a která je zamýšlena pro instalaci vnějších exponátů. V horním podlaží bude vybudováno zázemí potřebné pro pořádání astronomických seminářů, pozorovacích praktik a dalších akcí, které rozšíří současné aktivity hvězdárny ve Ždánicích.

 

Vizualizace revitalizované části z ulice Za Hvězdárnou. Nejvýchodnější část hvězdárny bude tvořit garáž a dílna pro potřeby techniků města Ždánic. Do garáže a dílny techniků městského úřadu vedou praktická veliká vrata. Prostor nového schodiště a fyzikální herna budou přístupné novými dveřmi z ulice Za Hvězdárnou. Střecha s atikou bude pochůzná a bude sloužit jako nová velká pozorovací terasa.

Vyústění nového schodiště na pochůznou střechu. Toto schodiště bude přístupné jednak z vnitřních prostor hvězdárny, ale rovněž nově vybudovanými dveřmi z ulice Za Hvězdárnou a propojuje zamýšlenou "Fyzikální hernu" na úrovni prvního nadzemního podlaží, ubytovnu ve druhém podlaží a pozorovací střechu.

Záchrana a revitalizace hvězdárny ve Ždánicích je běh na dlouhou trať. Cesta to není jednoduchá, ale určitě stojí za to. Na jejím konci bude budova se zázemím, které umožní nejen navázat na dřívější výbornou tradici ždánické astronomie, ale také rozvíjet nové aktivity pro nadané děti a všechny zájemce o tuto královnu věd. Hvězdárna bude patřit k rodinnému stříbru Ždánic a bude institucí na kterou mohou být obyvatelé Ždánic právem hrdí.


« zpět