Sluneční cesty oblohou - solarografy 2021

/ 29.06.2021 /

Již řecký filozof Aristoteles popsal vytváření obrazu při průchodu světla malým otvorem. Když pozoroval částečné zatmění Slunce, povšiml si na zemi obrazů srpkovitého tvaru Slunce, vytvořené „dírkami“ mezi listy v koruně stromu. Principem dírkové komory se zabýval například též Leonardo da Vinci. I vy si můžete za jasného dne všimnout, že světlá místa pod korunami stromů jsou tvořeny překrývajícími se malými kolečky – obrazy slunečního disku.

I když je princip dírkové komory znám minimálně již dva a půl tisíce let, myšlenka pořídit solarograf, tedy dlouhodobý obraz cesty Slunce oblohou, pochází teprve z roku 2001. Tehdy byla tato „fotografická“ metoda prezentována v Polsku na mezinárodním workshopu Profile 2002. Metody se poté „ujala“ finská umělkyně Tarja Tryggová, která ji dále zdokonalovala. Realizovala několik projektů a kampaní a přispěla tak k rozšíření této „jednoduché“ fotografické metody po celém světě.

Princip solarografie je geniálně jednoduchý. K pořízení solarografu postačuje prázdná plechovka s malou dírkou na boku, naproti které je umístěný fotografický papír. Sama solarografie má několik zajímavých vlastností a je s ní spojeno několik až neuvěřitelných skutečností. Použitý fotografický papír v plechovkové dírkové komoře se praktickynikdy nezničí vlhkem, protože přes malou dírku nepronikne voda do plechovky ani při silném dešti, a navíc díky slabému osvitu za dobu asi půl roku fotografický papír nezčerná. Dokonce, i když jsme použili černobílý fotografický papír, vytvořily se stopy Slunce i objektů nacházejících se v popředí v různých barvách. Ty ovšem nejsou reálné, barevné podání se liší jednak podle druhu použitého fotografického materiálu, podle délky expozice a podle dalších, ne vždy úplně jednoznačných faktorů.

Solarografy připomínají letokruhy v kmenech stromů. Podobně jako na řezu dřeva lze vyčíst, jak se stromu dařilo v jednotlivých rocích, tak z našich solarografů můžeme odhadnout ve kterých dnech na jaře svítilo Sluníčko, kdy bylo zataženo a kdy přecházela oblačnost.

Všechny astronomické kroužky, které pořádá DDM Ždánice na naší hvězdárně, si vytvořily své vlastní solarografy:

 

Solarograf - Sirius gymnázium Kyjov

 

Solarografy – Hvězdičky

Solarografy – Sirius I

 

Solarograf - Sirius II 

Astronomický kroužek „Hvězdičky“

 

Astronomický kroužek „Sirius I“

 

Astronomický kroužek „Sirius II“

Děkujeme všem členům našich astronomických kroužků za jejich zájem. Věříme, že se jim i v době koronavirové líbí potulky po hvězdách stále více, přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se opět na společné shledání v příštím školním roce.

(uveřejněno se souhlasem DDM Ždánice)


« zpět