Seminář SMPH 2023

/ 16.07.2023 /

Prostřední červencový víkend byl na ždánické hvězdárně věnován setkání členů Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH), která je jednou za sekcí České astronomické společnosti. Zúčastnilo se ho celkem deset členů plus jeden malý zvídálek, z nichž někteří přijeli již v pátek odpoledne. A tak spolu s veřejností měli příležitost shlédnout nový pořad „Podivuhodná difrakce“, obsahující experimenty z optiky a především z difrakce, který na hvězdárně uvádíme od začátku července. V sobotu dopoledne proběhla přednáška Ivo Míčka „Když jsem já chodíval na bolidy“, která byla věnována zejména meteorickému roji Geminidy a dále Pavola Habudy s názvem „Paramagnetický pohon sondy“, ve kterém ukázal některé možnosti i úskalí týkající se přistávání kosmických sond na planetkách. Probíraly se rovněž spolkové a organizační záležitosti SMPH a příprava připomenutí stého výročí SMPH, které proběhne v roce 2024. Po obědě následovala videokonference účastníků semináře SMPH s Jaroslavem Kousalem z Kosmo Klubu na téma chystané sondy LVICE2 (Lunar VIctinity Complex Enviromental Explorer), což je velice ambiciózní projekt první české lunární mise, sondy s vlastním pohonem. Jedním z vědeckých cílů této sondy je měření koncentrace prachu v tzv. Kordylewského oblacích, což jsou teoretické objekty v okolí libračních bodů L4 a L5 systému Země – Měsíc. Výzkum těchto meziplanetárních částic bude prováděn jednak z paluby této budoucí české kosmické sondy, ale rovněž pomocí pozemních pozorování, které organizuje SMPH (podrobnější informace viz https://lvice2.cz/ ). Účastníci semináře si dále prohlédli nový univerzitní (MUNI) dalekohled ASA AZ800, který je nainstalovaný ve východní kopuli ždánické hvězdárny a probrali podrobnosti týkající se instalace nových digitálních kamer na pozorování meteorů na střeše naší hvězdárny. Jejich instalace proběhne již v blízké budoucnosti. Večer nám přálo počasí a tak jsme se mohli dalekohledem v západní kopuli pokochat klenoty letního hvězdného nebe. Pozorovací podmínky byly později v noci naprosto vynikající a zejména seeing byl prakticky nulový, takže třeba Saturn byl úplně jako fotka a bylo na něm možné spatřit opravdu veliké množství podrobností. Takto kvalitních nocí bývá jen velmi málo do roka. A jedna zajímavost na závěr - během pozorování se povedlo Janu Kondziokovi zachytit ultrazvukovým detektorem hlas netopýrů.

 

Lagerangeovy body L4 a L5 v soustavě Země – Měsíc, kde by se měla nacházet Kordylewského oblaka, se nacházejí na měsíční orbitě 60° před a za Měsícem (zdroj https://lvice2.cz/2023/04/25/prvni-vedecky-cil-mereni-koncentrace-prachu-v-kordylewskeho-oblacich/ ).

 

Účastníci víkendového semináře SMPH ve Ždánicích.


« zpět