Rej Ebicyklu – expedice na bicyklech

/ 07.11.2023 /

Od roku 1984 se pravidelně rok co rok pořádá Ebicykl – týdenní cyklojízda astronomů a příznivců astronomie aneb spanilá jízda od hvězdárny ke hvězdárně, především na území bývalého Československa. Postupně se střídá plenění zemí českých, moravských a Slovenska. Z božího dopuštění hejtmanem spanilé jízdy Ebicyklu je astronom RNDr. Jiří Grygar, CSc. Letní cykloputování avšak není jedinou aktivitou Ebicyklistů. Důležitou součástí jsou i zimní setkání na SKI a TELESKOPY a také podzimní Rej Ebicyklu, pořádaný již od druhého ročníku Ebicyklu. Ebicyklisté na Rejích, hodnotí uplynulý ročník Ebicyklu a připravují další ročník. O víkendu 4. – 5. listopadu 2023 se hostitelskou hvězdárnou Reje stala naše ždánická hvězdárna. Setkání Ebicyklistů předcházela ve čtvrtek 2. listopadu velice pěkná přednáška našeho předního astrofotografa a také tělem i duší Ebicyklisty Evžena Brunnera nazvaná „Poklady z hlubin vesmíru“. Ebicykl navštívil tento rok hvězdárnu ve Ždánicích také již v létě a u této příležitosti byly pro veřejnost uspořádány hned dvě mimořádné přednášky Jiřího Grygara, dále přednáška zástupce ředitele Vatikánské observatoře Pavla Gábora a rovněž zástupce ředitele hvězdárny ve Valašském Meziříčí Ladislava Šmelcera. Bylo nám velikou ctí a potěšením uvítat znovu tuto skupinu výjimečných osobností zvanou Ebicykl.

 

Ebicyklisté se začali sjíždět na hvězdárně již v sobotu dopoledne.

 

Ve volné chvíli jsme stihli pohlédnout i do tváře naší nejbližší hvězdy - Slunce. (foto: Hynek Olchava)

 

H-alfa dalekohled ukázal, že sluneční chromosféru zdobila moc pěkná protuberance.

 

Valná Ebihromada řešící organizační záležitosti Ebicyklu začala ve 14:00 hodin vskutku slavnostně, ve fraku.

 

Prezident republiky Petr Pavel udělil 28. října 2023 Jiřímu Grygarovi Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy (viz https://www.youtube.com/watch?v=X0Eka1MjUcU). U příležitosti Reje 2023 byl pak polnímu hejtmanovi spanilé jízdy Ebicyklu Jiřímu Grygarovi udělen „Řád napořád“ :-).

 

Ebicykl navazuje na husitské tradice a stejně jako vše v astronomii, ani „Řád napořád“ si nelze zakoupit, ten si lze jen zasloužit.

 

Dohodnuto jest, že příští ročník Ebicyklu se uskuteční na Slovensku v termínu od 20. do 28. července 2024 a podle celkového tvaru trasy ponese název „Slovenské nekonečno“.

 

Na Reji se uskutečnila též autogramiáda nového vydání Písní kosmických Jana Nerudy doplněné odborným výkladem Jiřího Grygara a ilustracemi Jiřího Slívy.

 

Teoretický úvod do difrakce nad skripty a fotografiemi difrakčních obrazců staršího práčete Ebicyklu, prof. Jiřího Komrsky.

 

Praktické pokusy s difrakčními hvězdičkami vytvořenými novými clonkami na optické lavici v planetáriu. Díky radám staršího práčete Ebicyklu, Jirky Komrsky, letos na naší hvězdárně vznikl pořad „Podivuhodná difrakce“, který byl pro veřejnost uváděn od začátku července až do konce října.

 

Nejkrásnější difrakční obrazec vytvořila clonka se 48 děrami uspořádanými do kruhu. Vypadá tak trochu jako „Řád napořád“ polního hejtmana spanilé jízdy Ebicyklu, takže toto můžeme považovat jako „Řád napořád“ Jirky Komrsky udělený samotnou přírodou.

 

Skupinové foto účastníků Reje Ebicyklu na hvězdárně ve Ždánicích. Děkujeme a těšíme se zase příště!

Zápis z Reje a další zajímavosti lze najít na adrese: 

https://www.ebicykl.cz/aktuality/zapis-z-reje-2023.html .


« zpět