První světlo

/ 01.08.2021 /

Když se řekne „první světlo“ znamená to pro každý astronomický dalekohled velký den. Něco jako křest, nebo vítání občánků u člověka. Je to chvíle, kdy se nový dalekohled poprvé namíří do nebe a jeho optikou projde poprvé světlo z hvězd. Teprve tehdy se skutečně ukáže, jak kvalitní je optika.

Ždánická hvězdárna vlastní nový astrofotografický dalekohled, který v budoucnosti hodláme využívat nejen pro odborná pozorování a pro zájemce o fotografování tzv. deep-sky objektů ale především pro naše nadané kružkaře, kteří se mohou naučit co to znamená, když se řekne astrofotografie. Jaký je rozdíl mezi „snímkem“ a „astrofotografií“ a jaký je význam termínů „ „sběr dat“ a jejich „zpracování“, co to jsou „lighty“, „flaty“ a „blackfieldy“ apod. Základem každé kvalitní astrofotografie jsou kvalitní vstupní data a ta samozřejmě nelze pořídit bez kvalitního astrofotografického vybavení. Náš nový astrograf je sám o sobě docela zajímavý přístroj, protože na jeho získání se podílely prakticky všechny subjekty spjaté s naší hvězdárnou. Přenosná montáž SKY-WATCHER EQ-6R byla pro ždánickou hvězdárnu pořízena z prostředků města Ždánice.  Spolek Hvězdárna Oldřicha Kotíka pořídil za podpory města Ždánic pointační systém LACERTA MGEN-III vybavený achromátem SKY-WATCHER 100/500mm a hlavní dalekohled SKY-WATCHER ASTROGRAF 10” 250/1000mm s komakorektorem včetně chlazené astrofotografické CMOS kamery C2-12000A s filtrovým kolem zakoupil Dům dětí a mládeže Ždánice. Teprve spojením všech těchto součástí dohromady vznikl celek, se kterým lze pořizovat kvalitní vstupní astrofotografická data.

30. července 2021 nastal krásný letní večer, který po horkém dni doslova vybízel k toulání se po hvězdách. Po veřejném pozorování bylo nejprve nutné celou astrofotografickou sestavu smontovat a oživit. Práce se zhostil spolupracovník naší hvězdárny Michal Pazderka.

Čip kamery byl vychlazen asi na -20 °C, pointační systém LACERTA MGEN-III spuštěn a výsledek se brzy ukázal na displeji.

Úplně prvním objektem našeho zájmu se stala část Řasových mlhovin v souhvězdí Labutě. Samozřejmě se v tomto případě nejedná o žádnou astrofotografii, nejsou totiž započítány žádné „flaty“ ani „darky“, nebyl použitý žádný filtr. Jde pouze o snímek mlhoviny s expozicí 60 sekund prakticky bez jakýchkoliv úprav, ale první světlo je první světlo... Ze snímku je patrné, že optika dalekohledu je dobře seřízena a pointační systém funguje bezvadně, protože obrazy hvězd jsou krásně kruhové.

Takže vítej na světě nový ždánický astrografe! Nyní jsme samozřejmě pouze na začátku cesty. Do budoucna hodláme náš astrograf umístit spolu s ostatními dalekohledy do západní kopule naší hvězdárny, na těžkou profesionální montáž 10Micron GM-4000 QCI. I když je to běh na ne úplně krátkou trať, věříme, že až budeme v cíli, čeká nás s našimi kroužkaři i dalšími zájemci o astrofotografii spousta krásných chvil strávených společně pod hvězdami.


« zpět