Přehled činnosti hvězdárny ve Ždánicích v roce 2021

/ 04.01.2022 /

Nový multifunkční sál na ždánické hvězdárně

Jedním z největších příslibů pro budoucí rozvoj hvězdárny ve Ždánicích je dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi MU Ždánice a Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Plánovaná je v této souvislosti například instalace nového univerzitního robotického dalekohledu do východní kopule hvězdárny, pro Ždánice je však velmi cenná rovněž skutečnost, že Masarykova univerzita plánuje provádět část výuky přímo v prostorách hvězdárny. Kromě pozorovacích praktik, při kterých si budou studenti moci dalekohled doslova osahat, zde bude možné pořádat semináře a různé další aktivity.

Také samotná hvězdárna rozvíjí nadále svou činnost a hodlá pořádat i akce, které jsou pro její návštěvníky novinkou. Workshopy, výstavy zaměřené na astronomii, přírodní vědy a techniku, koncerty apod. Rádi bychom v budoucnosti v prostorách hvězdárny trvale instalovali i několik interaktivních exponátů, které zpřístupní hravou formou velkým i malým návštěvníkům poznávání přírody a světa kolem nás.

Při postupné rekonstrukci celého objektu hvězdárny se proto přikročilo k vybudování zázemí pro všechny tyto aktivity v podobě multifunkčního sálu a přilehlých prostor pro setkávání návštěvníků a pořádání různých akcí. Z prostředků dotace, kterou poskytl Státní zemědělský intervenční fond s podporou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, byly na hvězdárně v roce 2021 příslušné prostory zrekonstruovány. Byly položeny nové podlahy a osazen nový podhled, proběhla instalace nového osvětlení a byl pořízen potřebný mobiliář. Multifunkční sál byl vybudován z prostory, která v minulosti sloužila například pro vydávání ložního prádla lidem ubytovaným na hvězdárně. Protože je zde vysoký strop a celou jednu stěnu tvoří veliké okno, říká se této prostoře také někdy „zimní zahrada“. Tato místnost je pro pořádání přednášek jako stvořená, protože díky vysokému stropu bylo možné umístit projekční plochu poměrně vysoko a návštěvníci sledující pořad si tak navzájem prakticky nepřekáží. Tento sál byl vybaven velmi kvalitním projekčním systémem, který pomocí aktivních brýlí umožňuje i 3D projekci. Velkou prosklenou stěnu lze zaclonit vnější roletou, takže promítaný obraz je opravdu velmi pěkný. Sedadla pro návštěvníky je možné doplnit i o stoly, na kterých si lze dělat poznámky, takže spolu s popisovací tabulí, je možné kromě přednášek a projekcí, tuto prostoru využít též pro pořádání různých seminářů, praktik a pro výuku studentů Masarykovy univerzity. Případně je možné zde ponechat pouze stoly a sál využít například pro firemní rauty, nebo může zůstat tato místnost zcela prázdná a lze zde pořádat výstavy, workshopy apod. Veliké okno, situované na jih, poskytuje spoustu světla a úplně k pořádání výstav vybízí. V další menší místnosti byla instalována trvalá geologická výstava, kterou hvězdárně dlouhodobě zapůjčil náš spolupracovník Petr Hykš. Prosklené skříně i informační tabule, které napsal také Petr Hykš, byly pořízeny rovněž z prostředků dotace Státního zemědělského intervenčního fondu s podporou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.

Spousta práce nás ještě čeká. V současnosti například pracujeme na pořadu o Sluneční soustavě ve 3D. Věříme, že se stane vítanou atrakcí nejen pro školní výpravy, ale i pro naše kroužkaře a širokou veřejnost. 3D projekce je rovněž jednou ze zajímavostí, kterou bychom rádi zařadili do programu chystaného semináře pro učitele.

Ždánická hvězdárna se zvolna proměňuje a rozvíjí. Je to běh na dlouhou trať a nový multifunkční sál je jednou ze zastávek v jejím životě. Snažíme se navázat na sice přetrženou, ale dlouholetou a dobrou tradici a jsme moc rádi, že se naše hvězdárna opět stává pro všechny Ždaňaře rodinným stříbrem.

Nový sál nabízí možnosti pořádání přednášek s 3D projekcí, seminářů a různých dalších akcí.

Velikou prosklenou stěnu lze v případě potřeby zcela zatemnit vnější roletou.

Bývalý přednáškový sál je rovněž opraven a nyní slouží pro setkávání návštěvníků, pořádání výstav a dalších akcí. 

Menší prostora vedle vstupu do hvězdárny je věnována trvalé výstavě o geologii. Vždyť i naše Země je planeta.


« zpět