Plasty a náš svět

/ 30.04.2023 /

Dne 22.  dubna 2023 jsme si na ždánické hvězdárně připomněli „Den Země“ velice zajímavou přednáškou „PLASTY A NÁŠ SVĚT“, kterou nám přednesl doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc., který se zbývá aplikovaným výzkumem polymerů ve vědeckovýzkumném centru CEITEC.

Ať chceme, nebo nechceme, plasty jsou náš život. I když se z celosvětově vytěžené ropy využívá k výrobě plastů jen velmi malá část a drtivá většina se jí spaluje, obklopují nás prakticky ze všech stran. Podívejte se jen kolem sebe a všimněte si, co všechno je vyrobeno z plastu. Počínaje pouzdry kolem čipů vašich mobilních telefonů a konče zahradním nábytkem a stavebními materiály. Dokážeme si vůbec představit život bez plastů? Možná ano, ovšem pokud se týká moderní civilizace, jsou plasty v mnoha ohledech jedinečné a prakticky nenahraditelné. Mohou být pružné, ale i pevné, tvarovatelné, pestrobarevné, mají nízkou hmotnost, jsou odolné například proti korozi a především jsou zpravidla velice levné. Plasty jsou v mnoha ohledech fantastické materiály a bezesporu patří k symbolům naší současné civilizace. Jako příklad uveďme, pro nás v dnešní době naprosto samozřejmé, využití plastové fólie jako obalového materiálu na chlazená kuřata. Maso se stává díky sterilnímu balení trvanlivější, plastová fólie nijak neovlivňuje chuť, obal nikde neprovlhne a tvoří jen nepatrnou část hmotnosti výrobku, navíc je levný, takže o jeho ceně běžný člověk ani neuvažuje. Díky transparentnosti fólie si můžete také kuře dobře prohlédnout. No posuďte sami, není taková plastová potravinářská fólie úplně zázračným materiálem?

V přednášce nám doc. Jiří Tocháček nejprve popsal, co jsou to monomery a polymery, co jsou plasty a jaká je jejich struktura na úrovni molekul. Hovořili jsme také o zajímavých fyzikálních a chemických vlastnostech plastů i o jejich praktickém využití. A co okem vidět nemůžeme, na mikroskopické úrovni, struktura plastů je navíc velice krásná! A protože nic netrvá věčně, je jednou z důležitých vlastností plastů také jejich stárnutí a degradace. S tím ovšem souvisí rovněž způsob jejich likvidace a odpadové hospodářství. Použité plasty do volné přírody nepatří a doc. Tocháček na několika příkladech ukázal někdy až odstrašující příklady plastů, které již přestaly plnit svoji funkci a staly se z nich odpadky znečišťující životní prostředí naší planety.

Přestože jsou plasty levné, je potřeba si jich vážit. Když doslouží svému původnímu účelu například plastové lahve, je možné je dále využít jako malé květináčky, nebo jako něco docela jiného, užitečného, kreativitě se zde meze nekladou. A člověk má z toho potom i dvojnásobnou radost, když ví, že ušetřil nejen svoji peněženku, ale také kousek přírody na planetě Zemi. A takových příkladů by se určitě našly tisíce…

Ale i když bychom prodloužili životnost plastových výrobků jejich druhým životem, všechny nakonec dříve, či později doslouží. Co potom s nimi? Určitě nejhorší je nekontrolované odhození plastů v přírodě. Nakonec sice dojde k jejich postupnému rozpadu, tento proces je však zdlouhavý. Špatné řešení, nicméně lepší, než volné vyhazování plastů do přírody, je jejich skládkování. Dobrým řešením jsou pak recyklace plastu, ať už přímá, nebo chemická. Přímá recyklace primárně neřeší likvidaci plastu, jenom ji oddaluje. Řeší ji až chemická, nicméně tato technologie je dnes spíše v počátku. V současnosti je tedy nejlepší metodou likvidace plastových odpadů jejich spalování v profesionálních spalovnách a výroba tepla. Snad by bylo možné uvažovat i o vytváření speciálních skládek, jako budoucích ložisek pro těžbu plastu až v průmyslovém měřítku dobře zvládneme jejich chemickou recyklaci. V každém případě je pro přírodu a potažmo i pro nás velice užitečné odpad třídit a vyčleňovat z něho plasty. Je chválihodné, že se z tohoto chování stala v naší společnosti norma a volné vyhazování plastů do přírody je dnes společensky naprosto nepřijatelné.

Plasty přinášejí lidstvu ohromný užitek, ale právě proto, že jsou velice rozšířené a široce využívané a je jich všude spousta, je potřeba je respektovat a přistupovat k nim s pokorou, podobně jako třeba k ohni, nebo k elektrické, či jaderné energii. Naše pokora se může projevit například tím, že se o nich budeme snažit dozvědět co nejvíce a budeme se k nim chovat s respektem, který si zaslouží.

 

Stvořili jsme plasty a plasty stvořily naši dobu. Opájíme se jejich skvělými vlastnostmi, zdokonalujeme je, vyrábíme jich čím dál víc. Bez plastů bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Začíná ale přicházet čas, kdy se ukazuje, že jsme na něco zapomněli...

 

Hlavním poselstvím přednášky bylo, že plasty rozhodně nejsou naším nepřítelem. Živočichy ve volné přírodě hubí zejména velké kusy plastu, které se nachází tam, kde by neměly být. V poslední době hodně diskutované mikroplasty zase najdeme i v místech, kde bysme je vůbec nečekali, například i v mateřském mléce, avšak jejich koncentrace bývají úžasně nízké a jejich detekce svědčí spíše o současných fantasticky citlivých metodách jejich zjišťování. Obecně platí, že plastům jsme za mnohé vděčni, jsou naším bohatstvím a technologickým zázrakem a záleží jen na nás, jak k nim budeme přistupovat.

 

Doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc. na hvězdárně ve Ždánicích.


« zpět