Patnerskou hvězdárnou Ždánic je hvězdárna v Hlohovci

/ 10.04.2022 /

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci je příspěvková organizace Trnavského samosprávného kraje. Tento region přímo sousedí s Jihomoravským krajem a okresem Hodonín, ve kterém se nachází i naše Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka. Ale tím podobnosti nekončí. Obě hvězdárny mají poměrně kvalitní temnou hvězdnou oblohu, disponují digitálním planetáriem a snaží se vytvářet podmínky nejen k populárně vědeckým aktivitám, ale i k odborné činnosti. Obě procházejí obdobím, ve kterém plánují provádět poměrně rozsáhlé úpravy a změny, díky kterým se mohou řadit k astronomickým zařízením, splňujícím standardy 21. století. Věříme, že také přeshraniční spolupráce přispěje k rozvoji obou hvězdáren. Představme si hlohoveckou hvězdárnu prostřednictvím několika obrázků:

 

Hvězdárna v Hlohovci zaujímá poměrně veliký pozemek na kopci nad městem, na kterém se nachází dvě astronomické pozorovatelny. Vlevo je pak budova desetimetrového planetária, vpravo je vidět kousek správní budovy.

 

„Schody do nebe“ nás nejprve zavedou k nově zrekonstruované pozorovatelně s odsuvnou střechou, ukrývající kvalitní refraktor z dílny legendární dvojice Gajdušek – Kozelský. V horní části pozemku se nachází pětimetrová kopule a pod ní hlavní dalekohled hvězdárny – reflektor o průměru 600 mm od firmy Carl Zeiss Jena.

 

Tento hlavní dalekohled získal pro hvězdárnu v Hlohovci v roce 1978 její zakladatel, RNDr. Elemér Csere. Pomineme-li historickou slovenskou šedesátku ve Staré Ďale, jednalo se o první dalekohled tohoto typu na Slovensku. Původně pracoval v uspořádání Cassegrain 600/7500 a byl osazen fotometrem pro přesné měření jasností hvězd. Před několika lety prošel rekonstrukcí a modernizací, kterou provedl Ing. Jaroslav Medek a v současnosti je v primárním ohnisku zrcadla umístěna CCD kamera.

 

Srdcem hlavního dalekohledu hlohovecké hvězdárny je zrcadlo o průměru 60 cm.

 

Při vstupu do planetária návštěvníky určitě upoutá velice bohatá sbírka meteoritů, která byla pro hvězdárnu v Hlohovci pořízena v loňském roce.

 

Původně bylo planetárium v Hlohovci vybaveno analogovým přístrojem ZKP-2 firmy Zeiss. V současnosti je zde umístěné digitální planetárium slovenské výroby a pod desetimetrovou kopuli se vejde 56 návštěvníků.

V červnu loňského roku byla vypracovaná architektonická studie na komplexní rekonstrukci budov a areálu hvězdárny v Hlohovci, včetně novostaveb několika pavilónů. Komplex je rozdělený na tři celky – „Vědy o vesmíru“, „Přírodní zákony“ a „Exteriér“, které spojuje centrum pro návštěvníky. V současnosti se vypracovává projektová dokumentace na první etapu, v rámci které se počítá s výstavbou centrální vstupní haly a rekonstrukcí administrativní budovy, v předpokládané hodnotě 800 000 eur. Celkově se počítá s náklady na modernizaci asi 10 milionů eur. Letos si hvězdárna v Hlohovci připomíná 50. výročí od svého založení. Z celého srdce jí přejeme, ať se jí na začátku druhého půlstoletí existence podaří všechny tyto smělé plány realizovat.

 

Skupinová fotografie. Zleva Ing. Roman Vrabel (tajemník města Ždánice) MUDr. Vladimír Okáč (starosta města Ždánice), Mgr. Karol Petrík (ředitel hvězdárny v Hlohovci), Ing. Karel Trutnovský (vedoucí hvězdárny ve Ždánicích) a Júlia Obertová (vedoucí astronomického kroužku v Dolnom Bare).

 

Vyhlídka od 60 cm dalekohledu. Tam, za jadernou elektrárnou Jaslovské Bohunice v údolí Váhu, jsou Malé Karpaty a za nimi už je na dohled Ždánický les. Kdybychom si zvolili správné místo, mohli bychom najednou spatřit kopec „Slepice“ nad hvězdárnou ve Ždánicích i hvězdárnu v Hlohovci. Není to věru daleko…

Hvězdárna a planetárium v Hlohovci je navíc pojmenovaná po jednom z nejslavnějších slovenských rodáků - Milanovi Rastislavu Štefánikovi. Tento znamenitý astronom se však zasloužil především o vytvoření Československa, společného státu Čechů a Slováků. Věříme, že tento člověk, v názvu naší nové partnerské hvězdárny, bude symbolicky zase opět stavět mosty spojující oba naše národy.


« zpět