Osmá múza astronomie

/ 24.10.2022 /

Bylo nám velikou ctí uvítat ve Ždánicích legendu naší astronomie, RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který zde vystoupil v pátek 21. října s přednáškou „Osmá múza astronomie“. Místa na jeho přednášku v 19:00 hodin byla ovšem v našem rezervačním systému beznadějně rozebrána ještě před zveřejněním pozvánky… Nicméně povedlo se nám domluvit, a zde patří Jiřímu Grygarovi vyseknout velikou poklonu a dík, že tuto přednášku zopakoval pro zájemce na které by se nedostalo ještě znovu ve 21:00 hodin. Planetárium se v obou případech zaplnilo do posledního místečka a ještě bylo potřeba několik sedadel přidat. Astronomie, jako jediná přírodní věda, měla v řecké mytologii svou múzu Úranii a snad proto se astronomům povedlo v historii postupně rozkrývat tajemství kosmu, přestože si na nebeská tělesa nemůžeme přímo sáhnout. Astronomické motivy a objevy inspirovaly výtvarné umělce a na oplátku se zase astronomové často věnují umění, anebo radí výtvarníkům, kteří jsou inspirováni vědeckými objevy. Ve své přednášce se RNDr. Grygar věnoval jednak době císaře Rudolfa II a zejména potom osobnostem Tycha Braha a Johannese Keplera a jejich těsnému, ale komplikovanému vztahu. Pokud se týká umění, není bez zajímavosti loňský objev Stevena Shora a Václava Pavlíka, že nejznámější Keplerův portrét, který byl uvedený i na Wikipedii, není ve skutečnosti Keplerův, ale že se jedná o podobiznu Michaela Mästlina, Keplerova učitele matematiky. Pozoruhodná je rovněž frontispice Rudolfínských tabulek, jejímž autorem je samotný Kepler. Toto vyobrazení chrámu múzy Úranie svědčí o neskutečném Keplerově uměleckém nadání.  Ve druhé části přednášky se Jiří Grygar věnoval českému básníku, spisovateli a novináři Janu Nerudovi, který se v astronomii velmi dobře vyznal. Navštěvoval astronomické přednášky na filosofické fakultě Karlovy univerzity a dokonce vyučoval astronomii pozdější zakladatele ondřejovské observatoře, bratry Friče. V roce 1878 sepsal básnickou sbírku "Písně kosmické", která popularizuje tehdejší astronomické poznání, ale Neruda dokonce správně předpověděl i skutečnosti, které ve své době ještě věda neznala. A kdyby to byla jedna věc, řekli byste si, že je to náhoda, ale takových věcí, které na své objevení čekaly celé století, nebo byly objeveny až v 21. století je zde několik! Závěr přednášky patřil dalším dvěma velikánům naší astronomie, Milanu Rastislavu Štefánikovi a prof. Zdeňkovi Kopalovi. Jiří Grygar, díky svému velkému přehledu a zkušenostem, dokázal ve své přednášce ukázat na některé méně známé skutečnosti a mnohdy i nečekané souvislosti.

 

Místa ve ždánickém planetáriu byla na obou přednáškách beznadějně obsazena.

 

RNDr. Jiří Grygar, CSc. na ždánické hvězdárně.


« zpět