Nový přírůstek do rodiny ždánických dalekohledů

/ 11.04.2024 /

Doposud se na hvězdárně ve Ždánicích pozorování sluneční chromosféry realizovala pomocí malého dalekohledu Lunt LS60TC, který sice sluneční chromosféru dokázal zobrazit, nicméně obraz zejména u okraje zorného pole nebyl příliš kvalitní a kontrastní, takže návštěvníci, kteří nemají pozorovací zkušenosti, měli často problém se spatřením detailů na Slunci. Přitom pozorování sluneční chromosféry nabízí ty vůbec nejatraktivnější pohledy do tváře naší nejbližší hvězdy (protuberance – výtrysky na okraji slunečního disku, filamenty – tmavé struktury uvnitř slunečního disku, dále světlé aktivní oblasti a celou strukturu sluneční chromosféry, která se podobá rozbouřené hladině moře…). Nový dalekohled Lunt LS100MT je na kvalitativně lepší úrovni. Větší průměr objektivu zlepšuje rozlišení a tlakově laditelný H-alfa etalon dokáže vylepšit kontrast obrazu, včetně okrajových částí zorného pole. Tento přístroj je prakticky nejpoužívanější dalekohled na naší hvězdárně, protože kromě návštěvníků z řad široké veřejnosti včetně dětí, slouží také často pro pozorování, které bývá součástí školních výprav i pro kroužkovou činnost. Přijďte se také podívat, když je hezké počasí, ten pohled do okuláru opravdu stojí za to.

 

Dalekohled Lunt LS100MT se stal součástí sestavy dalekohledů umístěných v západní kopuli ždánické hvězdárny. Každý dalekohled na společné montáži je určený pro jiný typ pozorování.

 

Srdcem nového dalekohledu je tlakově laditelný H-alfa etalon. Když se k tomu připočítá špičkový apochromatický objektiv a dokonalé dílenské provedení celého přístroje, je výsledkem perfektní obraz Slunce.

 

První světlo bývá obvykle pro astronomický dalekohled velký svátek. Jakmile byl náš dalekohled upevněný na montáž a celá sestava pečlivě vyvážena, mohli jsme se podívat na Slunce. Bohužel se v tu chvíli zrovna na obloze nacházela vysoká oblačnost, ale i tak bylo patrné, že obraz bude o poznání lepší než u předchozího dalekohledu Lunt LS60TC. Tento menší dalekohled je snadno transportovatelný a tak bude v budoucnu sloužit pro pozorování ve školách, na táborech a různých dalších výjezdech za pozorováním naší denní hvězdy mimo naši hvězdárnu.

 

Druhý den se pozorovací podmínky přeci jen trošku zlepšily. Jsme převědčeni, že detaily, které se v chromosféře nacházejí na disku Slunce i protuberance tančící nad jeho okrajem, spatří dobře i astronomicky netrénované oči našich návštěvníků.

 

Nový sluneční dalekohled Lunt LS100MT byl na hvězdárnu ve Ždánicích pořízený z prostředků grantu spolufinancovaného Evropskou unií.


« zpět