Nové kamery sledují meteory na hvězdárně ve Ždánicích

/ 03.11.2023 /

Jednou z odborných aktivit, které probíhají na hvězdárně ve Ždánicích je pozorování meteorů pomocí televizních kamer. Získaná data jsou poskytována k dalšímu zpracování České astronomické společnosti, Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH). Od srpna 2022 se využívalo dvou analogových kamer, pomocí kterých se během roku podařilo zachytit přibližně 1500 meteorů a také některé zajímavé a vzácné atmosférické úkazy, jako například tzv. rudé skřítky – blesky od silných bouří mířící vzhůru a sahající až do ionosféry. Na základě individuální dotace z rozpočtu Města Ždánic se spolku Hvězdárna Oldřicha Kotíka, o.s. podařilo získat finanční prostředky na pořízení dalších dvou digitálních kamer s příslušenstvím. Na přelomu října a listopadu 2023 byla provedena jednak úprava obou stávajících analogových kamer tak, aby se eliminovaly artefakty plynoucí z analogové technologie a dále proběhla instalace nových digitálních kamer včetně obslužných mikropočítačů a softwaru. Hlavní výhodou současného stavu systému pro detekci meteorů ve Ždánicích je skutečnost, že se odstranila nutnost manuálního čištění dat a jedná se nyní o plně automatický systém, který významně šetří čas operátora. Doposud byla hvězdárna Ždánice jednou z pozorovacích stanic mezinárodní sítě pro sledování meteorů CEMeNt (Central European Meteor Network), kterou provozuje přímo SMPH. Nová digitální technologie však navíc umožňuje ždánické hvězdárně zapojit se také do nově budované sledovací meteorické sítě CSmon, která je součástí celosvětové meteorické sítě Global Meteor Network (GMN). Síť GMN provozuje University of Western Ontario v Kanadě, kam se posílají data k finálnímu zpracování. Z dat naměřených alespoň 2 kamerami sítě současně se určují 3D trajektorie meteorů (bolidů) a v případě významných meteorů (bolidů) se základní informace poskytnou na webových stránkách CSmonu a na sociálních sítích. Pozorování meteorů novými kamerami z naší hvězdárny si můžete také průběžně prohlížet na adrese: https://www.csmon.eu/. Článek o síti CEMeNt a pozorovací stanici ve Ždánicích si můžete přečíst na adrese: https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/cement-zprovozneni-stanice-zdanice.html a článek v MeteorNews o databázi EDMOND, který publikovala Hvězdárna Valašké Meziříčí a kde jsou uvedeny i naše kamery pracující pro obě sítě, je na adrese: https://www.meteornews.net/2023/12/05/edmond-v5-05/

 

Instalace nových kamer na střeše hvězdárny.

 

Na střeše jsou osazeny celkem čtyři kamery - dvě vzdálenější kamery slouží k pozorování meteorů pro síť CEMeNt, dvě bližší pro síť CSmon. Směry natočení kamer jsou zvoleny tak, aby se doplňovaly s ostatními kamerami v sítích. Malá kamera s kulovým vrchlíkem uprostřed je rybí oko sledující oblačnost pro meteostanici univerzitního robotického dalekohledu ASA AZ800.

 

Počítače pro obsluhu všech čtyř meteorických kamer jsou umístěny v serverovně hvězdárny. Na monitoru je zobrazen náhled programu „UFO“, který automaticky selektuje meteory v rámci sítě CEMeNt, které jsou odesílány do SMPH. Jasná skvrna je Měsíc, pod ním je záznam stopy meteoru.

Ukázka skládaných obrazů získaných z obou upravených kamer zapojených do sledovací sítě CEMeNt.

Ukázka jednodenního záznamu meteorů jednou z nových kamer ve Ždánicích, zapojených do sítě CSmon.


« zpět