Noc vědců byla ve znamení cesty za černým Sluncem na Čukotku

/ 01.10.2022 /

Přednáška se uskutečnila v rámci celorepublikové akce Noc vědců, jejímž tématem bylo letos „VŠEMI SMYSLY“. Úplné zatmění Slunce je asi nejpůsobivější astronomický úkaz vůbec, který vnímáme nikoliv jedním, ale mnoha našimi smysly současně. RNDr. Eva Marková, CSc., která pracovala jako ředitelka Hvězdárny v Úpici a byla též předsedkyní České astronomické společnosti, v jejíž Sluneční sekci působí dosud, nás 30. září 2022 pozvala na jednu dalekou cestu za jedním úplným slunečním zatměním...

Bílé noci, Tajga, řeka Anadyr s koupajícími se medvědy, neobyčejně srdeční lidé a nekonečná rozloha ruského Dálného východu, to byly kulisy pro sledování úplného zatmění Slunce na Čukotce v roce 1990. Zasvěceným průvodcem po těchto vzdálených končinách nám byla RNDr. Eva Marková, CSc., naše přední astronomka zabývající se výzkumem Slunce a organizátorka mnoha cest za slunečními zatměními. RNDr. Marková nám popsala cestu přes Kyjev až do dalekého Markova, obce uprostřed Tajgy s asi 2000 obyvateli. Městečko se nachází 180 km od polárního kruhu, takže po většinu roku zde panuje chladné podnebí a země v hloubce nikdy nerozmrzá. Řeka Anadyr, která je jedinou zásobovací spojnicí Markova s okolním světem je po většinu roku nesplavná, takže obyvatelé zdejší oblasti jsou z veliké části odkázáni sami na sebe a pro místní obyvatele není vůbec jednoduché uprostřed Tajgy přežít. Proto se zde například krádež trestá prakticky stejně tvrdě jako vražda. Společná výprava českých a Kyjevských astronomů nicméně toto místo navštívila v létě. Díky ochotě místních paleontologů měli navíc možnost podniknout vrtulníkem výlet do hor ležících severně u hranice polárního kruhu. Příroda je zde naprosto čarokrásná a čistá, louky plné květů, jedinou vadou na kráse jsou zde v létě veliká mračna komárů. Hlavním úkolem výpravy však bylo pozorování úplného zatmění Slunce a to se vydařilo. Díky velikému štěstí na počasí se povedlo pořídit množství vědeckých dat a opět se zde projevila známá pravda, že si profesionální astronomové okamžiků toho nádherného nebeského úkazu příliš neužijí. Například pozorovatel, který pořizoval spektra, byl zcela uzavřen v temném domečku, takže neměl ani na okamžik nejmenší šanci se na toto úžasné přírodní divadlo podívat. Skupina Evy Markové byla v podstatě jediná výprava, které se toto zatmění podařilo vědecky odpozorovat. Ostatní výpravy, mířící na jiná místa v pásu totality, takové štěstí na počasí neměly. Pro zvýšení šance na dobré počasí odcestovala ještě RNDr. Marková těsně před zatměním do asi 70 km vzdálené sousední osady Vayegi a i tam se jí pozorování vydařilo. Platí, že čím jste více na východě, tím jsou lidé milejší a srdečnější. V této odlehlé osadě, čítající jen několik domů, dostala RNDr. Marková mimo jiné na památku rozložité a asi 40 kg těžké paroží, které se však pro svou neskladnost nepodařilo letecky přepravit až domů do Československa. Zůstalo nakonec u kolegů astronomů v Kyjevě. RNDr. Eva Marková má cestovatelské srdce a absolvovala celkem jedenáct výprav za slunečními zatměními, prakticky do celého světa. S výjimkou dvou jí vždycky vyšlo hezké počasí, takže pokud by se plánovala nějaká další expedice, určitě by na ní neměla chybět :-). Zatmění Slunce v ruském Markovu však bylo její první a tím pádem výjimečné. Snad proto se neobyčejně pevně vrylo do její paměti a návštěvníci, kteří tentokrát zavítali na naši hvězdárnu určitě nelitovali.

Po přednášce mělo v rámci Noci vědců následovat ještě společně s RNDr. Evou Markovou pozorování večerní hvězdné oblohy, ale počasí nám tentokrát bohužel nepřálo. Namísto dalekohledem jsme se podívali jen na dalekohled, ale návštěvníci mohou tuto skutečnost brát jako pozvánku na příště. Velikým bohatstvím ždánické hvězdárny je totiž relativně temná obloha a když vyjde dobré počasí, pozorování těles Sluneční soustavy i hvězdných objektů opravdu stojí za to.

 

Astronomicko-cestovatelská přednáška nám ukázala, jak vypadala některá města i ruský venkov před více než třiceti lety. Členové expedice se v roce 1990 na Dálném východě setkali kromě Čukčů také s překvapivě velkým množstvím lidí vysídlenými v éře Sovětského svazu z Ukrajiny. Bylo by určitě zajímavé navštívit tuto oblast dnes znovu a porovnat současný život s životem lidí na sklonku éry Sovětského svazu.

 

RNDr. Eva Marková před cestou do Markova.

 

Pozorovací stanoviště v obci Markovo.

 

I když má fotografický film obecně velký dynamický rozsah, nedokáže snímek zatmění zobrazit takové detaily, jaké lze spatřit očima. Takto například vypadaly nejlepší snímky pořízené během expedice na Čukotku.

 

V současnosti je možné snímky z historických zatmění zpracovat pomocí unikátního algoritmu prof. Miloslava Druckmüllera do překrásných obrazů (viz obrázek korony na pozadí), ale před třiceti lety se tvar sluneční korony vykresloval pracně ručně pomocí izočar.

  

Velice si vážíme skutečnosti, že RNDr. Eva Marková, CSc. přijala naše pozvání a přijela k nám do Ždánic. Cestování mezi Radečí u Úpice a Ždánicemi není úplně jednoduché.

 « zpět