Kurt Gödel - přínos matematice, filosofii a kosmologii

/ 25.07.2020 /

Ve čtvrtek 23. července u nás vystoupili se společnou přednáškou hned dva přednášející - prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. Přednáška se týkala výjimečné osobnosti, matematika, filozofa a kosmologa Kurta Gödela. Na jednu stranu byl Gödel osobnost složitá, na druhou však naprosto geniální, která je ale v povědomí široké veřejnosti většinou naprosto nedoceněná. Každý z přednášejících se Gödelovi věnoval z trochu jiného úhlu pohledu. RNDr. Švandová nám nejprve popsala nelehké životními osudy tohoto slavného brněnského rodáka a filozofickou stránkou jeho díla. I když dnes Brno leží v České republice, Gödel se považoval za Rakušana a působil ve Vídni. Odtud však v roce 1939 uprchl před Hitlerem do Spojených států, kde získal místo v Institutu pokročilých studií v Princetonu. Jako žid si tímto zřejmě zachránil život. Stal se blízkým přítelem Alberta Einsteina a do Evropy se již nikdy nevrátil. RNDr. Švandová nás také seznámila s jeho úvahami o paradoxech a formální logice, na které je v podstatě vystavěna celá matematika. Mezi jeho žáky patřili například Alan Turing a John von Neuman, kteří se stali průkopníky v oblasti elektronických počítačů. V podstatě lze říci, že Kurt Gödel položil teoretický fundament dnešní informační společnosti. Prof. Novotný nám pak objasnil Gödelův příspěvek ve fyzice, konkrétně k teorii relativity, jeho úvahy o čase a unikátní představu věčného rotujícího vesmíru s časovými smyčkami. Kurt Gödel je fantastická a úžasná osobnost, která rozhodně stojí za pozornost a to nejen proto, že se narodil ve městě Brně, od kterého jsou Ždánice relativně nedaleko.

Pochopit některé Gödelovy myšlenky není úplně snadné, ale oba přednášející se tohoto nelehkého úkolu velmi dobře zhostili.

RNDr. Blažena Švandová, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.


« zpět