Jarní seminář o proměnných hvězdách proběhl na hvězdárně ve Ždánicích

/ 29.04.2022 /

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka má velice bohatou proměnářskou tradici. Vždyť i cena, kterou dnes uděluje Česká astronomická společnost pozorovatelům proměnných hvězd nese jméno Jindřicha Šilhána, který dlouhá léta působil právě na naší hvězdárně. Na tuto tradici navazujeme a jsme proto velice rádi, že si čeští proměnáři, sdružení v rámci ČASu, vybrali pro své setkání naši ždánickou hvězdárnu.

Na semináři Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti vystoupili se svými příspěvky Kateřina Hoňková, Miloslav Zejda, Marek Skarka, Martin Mašek, Pavel Cagaš, Martin Tylšar, Ondřej Pejcha, Ladislav Šmelcer, Zbyněk Henzl a on-line přednášeli Tonny Vanmunster a Ivan L. Andronov. Účastníci semináře řešili rovněž organizační záležitosti sekce SPHE. Samozřejmě, v harmonogramu semináře se našel rovněž čas k prohlídce celé ždánické hvězdárny, od vinárny až po kopule a nutno podotknout, účastníci byli mile překvapeni postupem prací na její obnově. Z hvězdárny se postupně stává velice důstojný stánek královny věd - astronomie. Setkání bylo pro všechny účastníky užitečné po odborné stránce, ale také velice srdečné. Věříme, že se postupem času podaří vybudovat i lepší zázemí pro přespání účastníků během podobných akcí a věříme také, že spolupráce nejen s pozorovateli proměnných hvězd z celé naší republiky bude i nadále pokračovat.

 

Hlavní organizátorkou semináře SPHE byla Kateřina Hoňková. (foto Pavel Cagaš)

 

Seminář probíhal v novém přednáškovém sále ždánické hvězdárny i v prostorách planetária. (foto Pavel Cagaš)

 

Počasí nám k pozorování během semináře bohužel příliš nepřálo. Ale přesto byla návštěva pozorovatelny zajímavá. V této kopuli je totiž naplánováno umístit budoucí hlavní dalekohled Masarykovy univerzity. (foto Pavel Cagaš)

 

Jarního semináře SPHE se zúčastnila asi dvacítka proměnářů.


« zpět