Jaký byl seminář pro učitele?

/ 25.05.2022 /

Protože chceme podpořit návštěvnost školních výprav na naší hvězdárně, rozhodli jsme se uspořádat seminář pro učitele základních a středních škol z Kyjovska a z Hodonína. S propagací této akce nám pomohla organizace Kyjovské Slovácko v pohybu, které tímto velmi děkujeme.

Účastníci semináře se nejprve seznámili s historií hvězdárny ve Ždánicích, která je na jednu stranu pohnutá, ale rovněž velmi bohatá. Není bez zajímavosti, že jedním z účastníků tohoto semináře byl syn Ing. Oldřicha Kotíka, zakladatele naší hvězdárny, RNDr. Vladimír Kotík, který je profesorem fyziky na gymnáziu v Kyjově. K prohlédnutí byly výstavní panely tří výstav na témata astronomie a fyziky, které jsou k dispozici pro školy k bezplatnému zapůjčení. Nicméně hlavní část semináře tvořilo seznámení s širokou nabídkou školních pořadů, včetně jejich ukázek. Novinkou letošního roku byl pořad „Sluneční soustava 3D“, který je nabízen v novém přednáškovém sále pro 35 lidí vybaveném kvalitní 3D technikou. Dále jsme si prohlédli interiér hvězdárny, včetně právě rekonstruované západní kopule s nově budovaným hlavním dalekohledem hvězdárny. Nakonec jsme navštívili digitální planetárium, kde byly uvedeny ukázky fulldomových pořadů pro menší žáky i větší studenty. Rovněž jsme si zde předvedli několik pokusů se světlem a plasmou, které jsou součástí některých školních pořadů, ve stylu „škola hrou“. Posledním bodem programu semináře byla ukázka speciálních rutin planetária z oblastí matematiky, chemie a biologie, které prozatím čekají na své širší uplatnění. Učitelé zde mají možnost připravit si svůj vlastní program a své povídání doplnit některými zajímavými možnostmi našeho digitálního planetária, které mohou výuku žáků i studentů povýšit na novou a lepší úroveň.

Věříme, že představení možností, které naše ždánické hvězdárna nabízí školám, bylo pro všechny učitele užitečné. Velice si vážíme toho, když k nám školní výpravy zavítají, zejména proto, že podniknout takovouto cestu nebývá často pro pedagogy úplně jednoduché. Většinou je potřeba mezi spoji veřejné dopravy přesedat, anebo si objednat vlastní autobus. Je to sice práce navíc, ale jsme přesvědčeni, že to stojí za to, protože naše hvězdárna má co nabídnout.

 

Jarního semináře se zúčastnilo celkem 14 učitelů. Velice jim za jejich zájem děkujeme.

 


« zpět