Hvězdárna ve Ždánicích hostila účastníky 37. Reje spanilé jízdy Ebicyklu

/ 23.11.2021 /

Ebicykl je společenství lidí, které spojuje záliba v ježdění na kole a současně láska k obloze nad našimi hlavami a k vesmíru. Každoročně, vždy v létě během úplňkového týdne, pořádají Ebicyklisté cyklojízdu mezi hvězdárnami (lidovými, profesionálními i soukromými), která je plánovaná vždy na 7 etap s celkovou délkou kolem 600 km a pořádají setkání s ostatními astronomy a příznivci hvězdné oblohy. Navštěvují také různé přírodní, technické, historické a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku. Na všech hvězdárnách (etapových i "průjezdních") mají zájem o to, aby se seznámili s přístrojovým vybavením, odborným a popularizačním programem a aby si vyměnili zkušenosti se zaměstnanci a spolupracovníky příslušné instituce.  A protože takovouto akci je vždy potřeba předem pečlivě naplánovat, setkávají se Ebicyklisté ještě na podzim během tzv. Reje, kde probírají zážitky z minulých ročníků spanilých jízd, řeší administrativní záležitosti a plánují věci budoucí. Bylo pro nás ctí uvítat účastníky spanilé jízdy Ebicyklu, vedené astronomem, skvělým popularizátorem vědy a polním hejtmanem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. Více informací o tomto unikátním sdružení můžete najít na internetové adrese: http://www.ebicykl.cz/.

 

 

Účastníci historicky prvního Reje Ebicyklu konaného ve Ždánicích.

 

Valná hromada se konala v sále planetária, nevázanou, vázanou i brožovanou debatu moderoval Jiří Grygar.

 

Návrh na zápis Ebicyklu do fondu světotového kulturního dědictví UNESCO.

 

V nově vybudovaném přednáškovém sále ždánické hvězdárny měli velcí i malí Ebicyklisté možnost si vyzkoušet cyklotrenažér, který lze propojit přes internet s ostatními podobnými zařízeními a vyjet si společně na projížďku na kole s přáteli i když se účastníci cyklojízdy ve skutečnosti nachází na úplně rozličných místech. Ebicyklisté měli též možnost přesně si změřit svoji výkonnost. K dokonalosti požitku byl doplněn větrák, který zajistil, že Ebicyklisté jeli přesně dle Ebikodexu nejen do kopce, ale i proti větru!

 

Naše ždánická hvězdárna má sice pohnutou, leč velice bohatou historii, a to tak bohatou, že se k ní váží dokonce i legendy a různá tajemství! V jednom příspěvku si například mohli Ebicyklisté vyslechnout vyprávění místního skřítka Solaříka o kouzelné místnůstce ve veřejnosti nepřístupné části hvězdárny, v jiné nepřístupné prostoře zase Ebicyklisté objevili tajemné zařízení (viz obrázek výše). Nechejme nyní pohovořit nálezce tohoto zařízení - Melantricha: „Tomu neuvěříte... V sobotu jsme s Phobosem prozkoumávali sklepení ždánické hvězdárny. A v jedné místnosti s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN jsme narazili na tento panel. Dlouho jsme váhali, jestli to zveřejnit, nebo ne. Provizorně jsme to nazvali Božský ovládací panel. Lze z něj vyčíst, že pro ovládnutí světa stačí jen pár čudlíků. Ráno nezapomenout nechat vyjít Slunce. Když má Bůh náladu, prozradí nám, kde je sever. Ale nejvíc nás trkl ten přepínač COVID ve stavu zapnuto. Naložte s tou informací jak nejlépe umíte… Z toho panelu se dá odvodit spoustu dalších věcí! Třeba to, že Bůh byl dříve pojišťovák. Si vemte těch pojistek! Nejvíc se ale bojím neznámého - těch nepopsaných přepínačů a volných pozic...“

---

K uklidnění Ebinároda i široké celosvětové veřejnosti oznamujeme, že jsme po odjezdu Ebicyklistů do domovských dep přepli vypínač COVID do polohy „vypnuto“…


« zpět