EUV Slunce očima prof. Miloslava Druckmüllera

/ 22.05.2022 /

Slunce, které svítí nad našimi hlavami, je neobyčejně krásná a zajímavá hvězda. Ještě zdaleka neprozradila všechna svá tajemství, a jak se ukazuje, je pro nás, pro lidstvo, životně důležité učit se pochopit její chování. Očima se Slunce jeví naprosto mírumilovné a je jednou z mála jistot našeho bytí. Každé ráno vychází, každý večer zapadá a umožňuje nám vidět všechny krásy světa. Nicméně v posledních letech byly vyvinuty pokročilé metody pozorování i mimo viditelnou část spektra, které nám prozrazují mnohem víc. Na Slunci se odehrávají děje, které žádnými prostředky z povrchu Země vidět nelze a abychom je spatřili, musíme se vydat do vesmíru. Odtud potom můžeme pozorovat Slunce i ve vzdálené ultrafialové oblasti a spatřit jevy, které jsou na jednu stranu velice krásné, ale na stranu druhou, mohou být pro nás i nebezpečné. Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., nám tyto jevy ukázal na úžasných videích, které získal zpracováním surových dat z amerického satelitu Solar Dynamics Observatory (SDO) použitím vlastního algoritmu NAFE. Výsledkem jsou fantastické obrazy s rozlišením až 350 km na pixel na povrchu Slunce. Zobrazené detaily a děje jsou naprosto dech beroucí a ve světě nemají obdoby. Profesor Druckmüller nám vysvětlil podstatu slunečních erupcí, zobrazených na videích, i jejich spojení s jevem, kterému se říká výron koronální látky (coronal mass ejection - CME). Tento jev je například zodpovědný za polární záře, které občas zdobí naši pozemskou oblohu. V minulosti však již byly pozorovány i takové erupce a CME, které by mohly v současnosti vést i k velice vážnému poškození světové elektrické sítě a globálnímu blackoutu. Takováto událost by samozřejmě znamenala obrovsky vážný problém pro celou naši civilizaci, protože naše společnost je založena především na mnohostranném využívání elektrické energie. V tom jej její síla, ale také značná zranitelnost. Lze se jen dohadovat, jak zdrcující následky by to znamenalo, pokud by měl výpadek dodávek elektrické energie dlouhodobější charakter. V přednášce se profesor Druckmüller také zamyslel nad otázkami, zda je možné, alespoň teoreticky, takovéto události předvídat a zda je možné se proti nim účinně bránit. Faktem je, že největší kosmické nebezpečí na nás číhá právě ze strany našeho životodárného Slunce a záleží jen na nás, zda si toto nebezpečí vezmeme k srdci a pokusíme se na něj připravit. Zatím se však zdá, že lidstvo toto vážné nebezpečí podceňuje a chybí mu vůle ho řešit.

Unikátní videa prof. Miloslava Druckmüllera, z nichž některá byla použita i v přednášce, můžete najít na internetové adrese:  http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Sdo/Pm-nafe/0-info.htm .

 

Přednáška profesora Miloslava Druckmüllera se těšila zaslouženému zájmu.

 

Obrazy Slunce, které pan profesor Druckmüller získal zpracováním surových dat ze satelitu SDO, jsou prostě úžasné!

Velice si vážíme přízně a přátelství pana profesora Miloslava Druckmüllera.


« zpět