Cena Zdeňka Kvíze pro ždánickou hvězdárnu

/ 22.04.2024 /

Třetí dubnový víkend proběhlo na hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové velké setkání složek České astronomické společnosti (ČAS). Součástí bohatého programu bylo v sobotu 20. dubna 2024 rovněž udělení Ceny Zdeňka Kvíze. Tato cena byla zřízena Výkonným výborem ČAS v roce 1994 a je udělována astronomům za významnou činnost v oborech meziplanetární hmota, proměnné hvězdy, popularizace a výuka astronomie, což byly obory, kterými se zabýval dr. Zdeněk Kvíz. Tato cena je udělována jednou za dva roky. Po znovuotevření hvězdárny ve Ždánicích veřejnosti v roce 2019 se postupně obnovila její činnost. V současnosti je navíc jednou ze stanic dvou sítí pro pozorování meteorů, které provozuje Společnost pro meziplanetární hmotu, která je jednou ze sekcí ČAS. Dále byla navázána dlouhodobá spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a na ždánickou hvězdárnu byl nainstalován velký univerzitní teleskop ASA AZ800, který slouží kromě výuky studentů i k přesnému měření jasností proměnných hvězd. Především je ovšem hvězdárna ve Ždánicích vědecko-popularizačním zařízením sloužícím pro širokou veřejnost, školní mládež a rozvíjení kroužkové činnosti. Například v loňském roce 2023 byl celkový počet návštěvníků 7 344, z nichž 4 705 bylo z řad dětí a mládeže. Bylo uspořádáno 314 pořadů v planetáriu, přednášek a dalších akcí a astronomických pozorování proběhlo 168 (z toho 96 jako součásti pořadů). Školních pořadů bylo 76 pro 2 248 návštěvníků a pokud se týká kroužkové činnosti, probíhají v současnosti na hvězdárně čtyři astronomické kroužky, které mají celkem 56 členů. A právě za bohatou činnost v oblasti výuky a popularizace astronomie byla vedoucímu ždánické hvězdárny Ing. Karlu Trutnovskému z rukou předsedy ČAS prof. RNDr. Petra Heinzela, DrSc. udělena prestižní Cena Zdeňka Kvíze. Tato cena ovšem nepatří jen jemu, ale bezesporu především také všem Ždaňařům a vedení města Ždánic, protože bez jejich podpory by ždánická hvězdárna nikdy nemohla povstat jako pták Fénix z popela a stát se důstojným stánkem této královny věd.

 

Předání Ceny Zdeňka Kvíze z rukou prof. Petra Heinzela. Celým programem provázel laskavým a vtipným slovem Pavel Suchan, laudatio Karlu Trutnovskému přečetl doc. Miloslav Zejda.

 

Součástí slavnostního předání ceny byla rovněž laureátská přednáška, která byla samozřejmě věnována hvězdárně ve Ždánicích a lidem kolem ní.

 

Jedinečnou vložkou v laureátské přednášce bylo zpívání dvou písní z Meteorářského folkloru a sice Traktátu o tom, kterak jest užitečné otevírati lidové hvězdárny a závěrečné skladby z meteorářské opery Maximum v minimu přišlo.

Písničky si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/r4OIE1-n6aA.

 

Šťastný laureát Ceny Zdeňka Kvíze.

 

Skupinové foto setkání složek ČAS v planetáriu v Hradci Králové.

Zdeněk Kvíz se narodil v Třebíči 4. března 1932 a zemřel v Sydney v Austrálii 21. srpna 1993. Po studiu na gymnáziu odešel na přírodovědeckou fakultu MU v Brně studovat fyziku a astronomii, kde promoval r. 1957. Po vysoké škole působil nejprve v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově v odd. vysoké atmosféry Země, kde též obhájil kandidátskou práci. Později učil fyziku na stavební fakultě ČVUT v Praze a rovněž na tehdejší pražské Univerzitě 17. listopadu. V r. 1969 dostal stipendium k dlouhodobému studijnímu pobytu na Australskou státní univerzitu v Sydney na pozváni prof. E. G. Bowena, s nímž již delší dobu spolupracoval na výzkumu vlivu meteorických rojů na dešťové srážky.

Po skončení stipendia se rozhodl i s rodinou k trvalému pobytu v zahraničí. Pracoval jako lektor fyziky na pobočce Univerzity v Sydney v Broken Hill a současně navázal spolupráci s řadou astronomických pracovišť, tj. australskou národní observatoří v Siding Spring, s Evropskou jižní observatoří v La Silla v Chile a s Hvězdárnou v Ženevě. Po převratu r. 1989 začal opět pravidelně navštěvovat Československo, kde měl řadu kolegů a přátel. V r. 1991 však vážně onemocněl a zemřel v Austrálii ve věku 61 let.

RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. se věnoval výzkumům meteorických rojů a dále proměnných hvězd stejně jako popularizaci astronomie na přednáškách, v článcích i v knize "Jak astronomové poznávají vesmír". Patřil k prvním členům redakční rady členského věstníku České astronomické společnosti "Kosmické rozhledy" a zasloužil se o založení tradice meteorických expedicí. Po Zdeňkovi Kvízovi je též pojmenována planetka č. 8137 Kvíz. V roce 2001 byl jmenován osobností města Třebíče in memoriam.

(zdroj: Článek pro Puls třebíčska (cas.cz))


« zpět