Čas pro ukousnuté Slunce

/ 26.10.2022 /

Pozorovat Slunce nemusí být úplně bez rizika. Jas Slunce si při pozorování očima můžete zeslabit například svářečským sklíčkem, nebo si lze obraz srpku Slunce promítnout přes malou dírku v papíru (dírkovou komorou). Ale nikdy se člověk nesmí podívat do Slunce nekrytým dalekohledem! Pro naše oči by to bylo doslova předkrematorní... Nicméně je možné navštívit některou z hvězdáren, protože ty jsou vybaveny speciálními slunečními dalekohledy, umožňující bezpečné pozorování Slunce. Přestože několik předchozích dní počasí astronomickým pozorováním nepřálo, v úterý 25 října 2022 asi hodinu před začátkem úkazu se oblačnost roztrhala a návštěvníci měli možnost pohlédnout do tváře naší nejbližší hvězdy a spatřit ji jako srpek. Na částečně zatmělém Slunci bylo možné spatřit dalekohledy sluneční skvrny, protuberance, ale i hrbolatost měsíčního disku (boční pohled na hory a údolí na Měsíci). V planetáriu byl navíc připraven krátký program o slunečních zatměních. Příště se Měsíc na obloze trefí do Slunce 29. března 2025, ale to bude jen takové „líznutí“, Měsíc se vnoří do slunečního disku ani ne z poloviny ve srovnání se zatměním letošním. Čas si ale určitě udělejte v roce 2026, resp. 2027. To proběhnou úplná zatmění Slunce od nás na dojezd automobilem! Nejprve 12. srpna 2026 proběhne zatmění viditelné ze Španělska a 2. srpna 2027 můžete spatřit černé Slunce z Gibraltaru a ze severní Afriky. U nás budou obě tato zatmění viditelná jen jako částečná, ale pokud budete mít možnost, vyjeďte do pásu totality. Těch pár minut úplného zatmění se vám natrvalo vryjí do šedé kůry mozkové…

Měsíc začal postupně zakrývat Slunce ze severní strany.

Jak se Měsíc posouval rychlostí asi 1km/s kolem Země, stín ukusoval Sluníčko víc a víc. Bylo úplně vidět, jak se hýbe Sluneční soustava.

Vlevo fotosféra nabízela pohled na sluneční skvrny a fakulová pole, vpravo chromosféra ukázala svou rozbouřenou strukturu a protuberance vznášející se nad okrajem slunečního disku.

I přes mírnou vibraci vzduchu byla v projekčním dalekohledu dobře patrná hrbolatost měsíčního disku.

Poslední desítky sekund zatmění a Měsíc v pravé části opustí sluneční kotouč.

Tak ahoj a zase příště!


« zpět