8. července 2022 by zakladatel naší hvězdárny oslavil krásné kulatiny

/ 08.07.2022 /

Oldřich Kotík se narodil dne 8. července 1922 ve Ždánicích jako syn dělníka Michaela Kotíka ze Ždánic a jeho manželky Anny, rozené Konečné, z Lovčic.

Oldřich Kotík navštěvoval v letech 1928 až 1933 ždánickou obecnou školu a v letech 1933 až 1937 ždánickou měšťanskou školu. Jeho třídní učitelé ho ve škole hodnotili jako dobrosrdečného, klidného, rozvážného a přičinlivého žáka. V letech 1937 až 1940 se v tovární učňovské škole akciové společnosti Zbrojovka Brno vyučil strojním zámečníkem.

Pak za války pracoval v tomto oboru ve strojním oddělení Zbrojovky Brno v Zábrdovicích, v mechanické dílně slévárny Vaňkovka v Brně na Dornychu, v autodílnách na brněnském Výstavišti a v závodě Zbrojovka v Kuřimi, tam v pozici zámečníka v montáži obráběcích strojů. V lednu 1945 byl nasazen na kopání německých zákopů u Lipníka nad Bečvou, u Kelče a na dalších místech severovýchodní Moravy. Odtud v únoru 1945 zběhl a až do konce války se skrýval doma ve Ždánicích. Po osvobození se vrátil do zaměstnání v závodu Zbrojovka Kuřim, kde pracoval do 4. září 1945. Od 10. září 1945 začal pracovat jako nástrojař v operační nářaďovně ve svém rodišti ve Ždánicích u firmy Mikro, akciové společnosti pro výrobu závitořezných nástrojů. Tam byl zaměstnán do 18. ledna 1949.

Od 19. ledna 1949 do 22. září 1949 absolvoval Státní kurz pro přípravu pracujících na vysoké školy ve Velkých Losinách. V kurzu prospěl s vyznamenáním a s vyznamenáním složil i závěrečnou zkoušku.

V letech 1949 až 1953 Oldřich Kotík vystudoval fakultu strojního inženýrství na třech vysokých školách. První a druhý ročník studoval na Vysoké škole technické Dra. Edvarda Beneše v Brně, třetí ročník na Českém vysokém učení technickém v Praze a poslední čtvrtý ročník na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Státní závěrečnou zkoušku vykonal dne 17. října 1953 s vyznamenáním a získal titul inženýra.

Po ukončení vysokoškolského studia pracoval krátce jako konstruktér v Závodech Jiřího Dimitrova v Blansku a od 14. prosince 1953 se vrátil do svého mateřského závodu Zbrojovka ve Ždánicích, kde pak pracoval nepřetržitě až do konce svého života. Pracoval zde nejdříve ve funkci hlavního inženýra národního podniku Kovové nástroje Ždánice, potom ve funkci vedoucího technického úseku závodu Nářadí Ždánice národního podniku Nářadí Praha. Na vlastní žádost pak byl přeřazen do funkce vedoucího výzkumně vývojového střediska nářadí na závity a po třech letech se vrátil do funkce vedoucího technického úseku, která byla později přejmenována na technický náměstek.

Dne 13. července 1957 se Ing. Oldřich Kotík v Praze oženil s Marií Kotíkovou. Manželům se dne 28. srpna 1960 narodil syn Vladimír Kotík, pozdější učitel ždánické základní školy a profesor kyjovského gymnázia.

Ke koníčkům Ing. Oldřicha Kotíka patřila kromě filatelie také astronomie a kosmonautika. V roce 1957 v souvislosti s celosvětovým tzv. Mezinárodním geofyzikálním rokem a s vypuštěním první umělé družice Země Sputnik došlo ke všeobecnému oživení zájmu o poslední dva jmenované obory. V důsledku toho se začátkem roku 1958 Ing. Oldřich Kotík stal zakladatelem a předsedou astronomického kroužku ve Ždánicích. Pod jeho vedením byla v letech 1958 až 1965 vybudována Lidová hvězdárna ve Ždánicích. Od jejího otevření dne 28. listopadu 1965 až do jeho smrti byl neplaceným vedoucím hvězdárny a systematicky se staral o neustálé rozšiřování objektu hvězdárny přístavbami. K původní budově hvězdárny se dvěma kopulemi s dalekohledy byl za jeho života přistaven rozsáhlý sklep (tehdy pojatý jako úkrytové zařízení civilní obrany), zimní zahrada, sauna, ubytovna se 30 (později 45) lůžky, garáž, kotelna a kopule planetária.

Ing. Oldřich Kotík tragicky zemřel při vlastní vinou zaviněné autonehodě dne 18. července 1981 v Berouně-Králově Dvoře. Od toho dne již rozšiřování objektu ždánické hvězdárny a planetária nadobro ustalo.

Během následujících 35 let, kdy byla hvězdárna prodávána postupně několika vlastníkům, činnost hvězdárny postupem času skomírala, a nakonec byla úplně zastavena.

Průlomovou změnou k lepšímu a začátkem nové zlaté éry historie této instituce bylo odkoupení celého objektu hvězdárny městem Ždánice v roce 2016. Od té doby je hvězdárna zásluhou starosty města MUDr. Vladimíra Okáče systematicky rekonstruována, modernizována a vybavována. Vyvrcholením se stalo slavnostní otevření planetária dne 21. března 2019. Zvelebování „Ždánické hvězdárny a planetária Oldřicha Kotíka“ k velké spokojenosti příznivců a široké veřejnosti stále pokračuje a nynější velmi bohatá činnost hvězdárny pod vedením Ing. Karla Trutnovského je tím nejlepším naplněním odkazu zakladatele Ing. Oldřicha Kotíka.

Ve Ždánicích dne 5. února 2022                       Vladimír Kotík

Ing. Oldřich Kotík se svým synem, dnešním profesorem fyziky

kyjovského gymnázia, RNDr. Vladimírem Kotíkem.


« zpět