O hvězdárně

Stavba začala v říjnu 1958. V roce 1965 byla Lidová hvězdárna se dvěma kopulemi slavnostně otevřena, planetárium bylo otevřeno 1. 5. 1988. Nikdy zde však nebyla projekční technika, sloužilo jen jako přednáškový sál.

Stavba hvězdárny

Hvězdárna 60. léta

Hvězdárna 90. léta

Novodobá historie hvězdárny

  • Do roku 2003 patřila pod ROH firmy Nářadí nyní NAREX Ždánice.
  • Od roku 2003 do 2012 byla hvězdárna majetkem společnosti Lipta Vsetín. Byla prováděna běžná údržba hvězdárny i okolí, byla k dispozici hvězdářům z Brna, nedošlo k odprodeji žádného zařízení hvězdárny. Záměrem vlastníka bylo nemovitost rekonstruovat a provozovat, avšak pro finanční náročnost objektu bylo nakonec rozhodnuto hvězdárnu opět nabídnout k prodeji.
  • V roce 2012 koupil hvězdárnu na kompletní úvěr nový majitel, pan Králík (firma BADANA). Odmontovali a prodali veškeré hvězdárenské zařízení, vybavení posluchárny, hvězdárna byla v dezolátním stavu, roky zastaveny dodávky plynu, elektřiny a vody, okolí zarostlé náletovými křovinami, vnitřní prostory totálně zanedbané.
  • V roce 2016 po dlouhém právním jednání s věřiteli zadlužené firmy BADANA, město Ždánice koupilo od věřitelů HVS, s.r.o., Praha hvězdárnu i s pozemky za 4,4 mil. Kč. Zbytek roku 2016 byla prováděna asanace vnitřních prostor a okolí hvězdárny.
  • V roce 2017 oprava kopulí, nové ústřední vytápění.
  • V roce 2018 nová okna, sociální zařízení, práce na obnově planetária, speciální nátěry kopule planetária, rekuperační vzduchotechnika, nové elektro instalace, 46 speciálních křesel, osvětlení, ozvučení, instalace digitálního planetária Digistar poslední verze 6 (na Moravě jen Ostrava, Opava a Olomouc). Unikátní software umožňuje předvádět v reálném čase nejen astronomické úkazy, ale také sférické filmy, průnik do planet ve vysokém rozlišení, sdílet audio vizuální projekty po celém světě z oblasti vědy a výzkumu (systém STEAM - přímá integrace přírodních věd s ostatními vědními obory s důrazem na technické vzdělávání). Kolaudace planetária a přilehlých prostor byla v listopadu 2018.
  • V roce 2019 doplnění standartního vybavení – šatna, recepce. Slavnostní otevření 21. března 2019, znovu po 31 letech.

Speciální software DIGISTAR 6 Lite digitálního planetária umožňuje simulovat různorodé přírodní jevy a projekci unikátních sférických filmů z astronomie a jiných přírodních věd, ale také tvorbu vlastních astronomických pořadů, pořádání vzdělávacích i kulturních akcí a v neposlední řadě propojení s dalšími podobnými systémy po celém světě. Sál planetária o průměru 8 m nabízí pohodlné sledování pořadů pro 46 návštěvníků.

Planetárium - souhvězdí

Planetárium - Saturn

Planetárium - sál